Aktualności

Fragment zabytkowej kolekcji Książnicy Kopernikańskiej, fot. Książnica Kopernikańska w Toruniu
Fragment zabytkowej kolekcji Książnicy Kopernikańskiej, fot. Książnica Kopernikańska w Toruniu

Toruńska biblioteka w elitarnym gronie

Książnica Kopernikańska dołączyła do elitarnego grona trzynastu polskich bibliotek, których kolekcje tworzą narodowy zasób biblioteczny (NZB). Trafiają do niego zbiory o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego. e-Książnica

Na narodowy zasób biblioteczny składają się materiały cenne pod względem historycznym, naukowym i artystycznym. Dzieła podzielone są na siedem kategorii: kolekcje biblioteczne, publikacje, rękopisy, rysunki, fotografie i filmy, grafiki oraz inne materiały biblioteczne. O zaliczeniu księgozbioru do NZB decyduje Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego, działająca przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Wśród bibliotek, których materiały tworzą NZB, znajdują się m.in. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Śląska w Katowicach, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu i Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Do narodowego zasobu bibliotecznego włączona została część księgozbioru Książnicy Kopernikańskiej obejmująca regionalne wydawnictwa z okresu XIX i początku XX wieku, starodruczne panegiryki, kolekcję księdza Stanisława Kujota ze zbiorów Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz fotografie i grafiki związane z Toruniem i regionem.

Główna siedziba Książnicy Kopernikańskiej przeszła cztery lata temu gruntowną modernizację, która kosztowała blisko 11 milionów złotych. W tym roku do pracowni trafiły urządzenia umożliwiające precyzyjne określenie stanu zachowania księgozbioru oraz wybór odpowiednich metod konserwatorskich. Więcej w naszym materiale. W zeszłym roku toruńska biblioteka jako jedna z pięciu kujawsko-pomorskich instytucji kultury została wyróżniona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za najciekawsze wydarzenia podczas 27. Europejskich Dni Dziedzictwa. Nagrodę otrzymała za grę mobilną Modern(izm) Talking. Więcej.

Książnica Kopernikańska jest jedną z piętnastu jednostek organizacyjnych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie kultury.

Pozostałe to: Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, Galeria Wozownia w Toruniu, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Pałac Lubostroń w Lubostroniu i Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

W związku z zawieszeniem działalności instytucji kultury z powodu epidemii zachęcamy do zapoznania się z materiałami udostępnianymi przez marszałkowskie instytucje online – tutaj.

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

15 kwietnia 2020 r.