Aktualności

Fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

To już pewne: komisja Europejskiego Komitetu Regionów w czerwcu w Toruniu

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w czwartek (30 marca) w Brukseli w posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów (NAT). W agendzie spotkania znalazły się kwestia odporności europejskich państw i regionów wobec coraz częstszych sytuacji kryzysowych oraz ramy ustawodawcze dla zrównoważonych systemów żywnościowych. Kolejne posiedzenie NAT na zaproszenie gospodarza naszego województwa odbędzie się w Toruniu. Wywiad marszałka Piotra Całbeckiego dla telewizji News 24

Toruńskie posiedzenie NAT (1 czerwca) i powiązana z nim konferencja na temat bezpieczeństwa żywnościowego (2 czerwca) wpisują się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i będą wydarzeniem jak dotąd bez precedensu. Spodziewana jest m.in. obecność ekspertów kluczowych dla zagadnień związanych z globalną dostępnością i redystrybucją żywności instytucji międzynarodowych oraz polityków i samorządowców z całego kontynentu. Zakładamy, że będzie też okazją do zaangażowania obywateli w bezpośrednią debatę z przedstawicielami unijnych instytucji.

Także 2 czerwca w podtruńskiej wsi Kowróz w konwencji europejskiego dialogu obywatelskiego spotkanie, którego tematem będzie zjawisko określane jako drenaż mózgów (brain drain). Dotyka ono wielu europejskich regionów i wiąże się z rosnącymi dysproporcjami terytorialnymi dotyczącymi starzenia się populacji z jednej i zmniejszania się liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników z drugiej. Zdaniem wielu ekspertów, może to trwale zmienić krajobraz demograficzny Europy i jest zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju. Zaproponowany przez Komisję Europejską „mechanizm wspierania talentów” obejmuje rozwiązania i projekty, w tym oparte na istniejących funduszach Unii Europejskiej, które będą wspierać regiony najbardziej dotknięte negatywnymi zmianami demograficznymi i ich długoterminowymi skutkami.

Zobacz W Brukseli o zagrożeniach demograficznych

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

30 marca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2023 r.

Fot. Mieszko Matusiak/UMWKPFot. Mieszko Matusiak/UMWKPFot. Mieszko Matusiak/UMWKPFot. Mieszko Matusiak/UMWKPFot. Mieszko Matusiak/UMWKPFot. Mieszko Matusiak/UMWKPFot. Mieszko Matusiak/UMWKP