Aktualności

Marszałek Piotr Całbecki i wiceprzewodnicząca KE Dubravka Šuica, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Marszałek Piotr Całbecki i wiceprzewodnicząca KE Dubravka Šuica, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

W Brukseli o zagrożeniach demograficznych

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w dwudniowej (15-16 marca) sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Wśród najważniejszych tematów posiedzenia znalazły uruchomiony przez Komisję Europejską „mechanizm wspierania talentów”, adresowany do regionów dotkniętych depopulacją w wyniku emigracji młodych wykształconych kadr, oraz priorytety Szwedzkiej Prezydencji Unii Europejskiej.

 

W debacie na temat wykorzystania „potencjału talentów” w europejskich regionach Komisję Europejską reprezentowała wiceprzewodnicząca KE ds. demokracji i demografii Dubravka Šuica​. W opinii wszystkich zabierających głos w dyskusji, dotykające wielu regionów zjawisko drenażu mózgów (brain drain) i rosnące dysproporcje terytorialne, dotyczące starzenia się populacji z jednej i zmniejszania się liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników z drugiej strony, mogą trwale  zmienić krajobraz demograficzny Europy i są zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju. Zaproponowany przez KE „mechanizm wspierania talentów” obejmuje rozwiązania i projekty, w tym oparte na istniejących funduszach Unii Europejskiej, które będą wspierać regiony najbardziej dotknięte negatywnymi zmianami demograficznymi i ich długoterminowymi skutkami.

 

„Państwa członkowskie stoją w obliczu gwałtownego spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym. Liczba ta zmniejszyła się o 3,5 mln osób w latach 2015–2020 i oczekuje się, że do 2050 r. spadnie o dodatkowe 35 mln. Aż 82 regiony w 16 państwach członkowskich (w których mieszka prawie 30 proc. ludności UE) są poważnie dotknięte tym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym, niskim odsetkiem absolwentów szkół wyższych i wyższych uczelni lub ujemnym bilansem mobilności ludności w wieku 15–39 lat. Regiony te stoją w obliczu szczególnych wyzwań strukturalnych, takich jak nieefektywność rynku pracy, systemów kształcenia, szkolenia i kształcenia dorosłych, słabe wyniki w dziedzinie innowacji, zarządzania publicznego czy rozwoju przedsiębiorstw oraz niski dostęp do usług” – czytamy na stronie Komisji Europejskiej.

 

Po debacie marszałek Piotr Całbecki spotkał się z wiceprzewodniczącą Dubravką Šuicą i zaprosił ją do udziału w (połączonej z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów) międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu żywnościowemu, która odbędzie się 2 czerwca w Toruniu. Toruńskie spotkanie – z udziałem ekspertów kluczowych dla zagadnień związanych z globalną dostępnością i redystrybucją żywności instytucji międzynarodowych oraz polityków i samorządowców z całego kontynentu – wpisuje się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i będzie wydarzeniem jak dotąd bez precedensu. Zakładamy, że będzie też okazją do zaangażowania obywateli w bezpośrednią debatę z przedstawicielami unijnych instytucji.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 marca 2023 r.  

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2023 r.