Aktualności

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Finał konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym

Martyna Ircha, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Szubinie, zwyciężyła w finale XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych. Nagrody wręczyła najlepszym przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.

 

Nie ma nic ważniejszego niż to, żebyśmy mogli myśleć o „samo-rządności”. To, że się „sami rządzicie” będzie równoznaczne z posiadaniem przez was wyznaczonych celów, umiejętności negocjacji i rozmawiania o waszych sprawach w ramach społeczności, bo przecież właśnie tego dotyczy samorząd. […] Bardzo dziękuję także nauczycielom i rodzicom, którzy was wspierają i was dopingują – mówiła przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. – Samorząd, wolność, demokracja – pamiętajcie, że te trzy wartości są ze sobą powiązane – dodała na zakończenie. 

 

Uczestnicy konkursu w konsultacji ze swoim nauczycielem prowadzącym przygotowali pracę pisemną i prezentację multimedialną na jeden z tematów:

  • Ochrona środowiska i zagrożenia związane ze zmianami klimatu jako wyzwanie dla samorządów;
  • Rola młodzieżowych rad/sejmików w rozbudzaniu aktywności obywatelskiej młodego pokolenia i zaangażowania w życie publiczne gminy/powiatu/województwa;
  • Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako wyzwanie dla współczesnej szkoły i samorządu;
  • Wolontariat jako przejaw kształtowania odpowiedzialności społecznej – w jaki sposób samorząd może wspierać organizacje wolontariackie?

 

Spośród nadesłanych 84 prac konkursowych Wojewódzki Komitet Organizacyjny powołany przez przewodniczącą sejmiku województwa zakwalifikował do ostatniego etapu dziesięcioro uczniów. W finale uczestnicy zaprezentowali swoje prace i odpowiedzieli na pytania zadane przez Komitet.

 

Najlepsze prace zostały nagrodzone finansowo, doceniono zarówno uczniów jak i nauczycieli, pod opieką których została przygotowana praca.

 

Nagrodzeni:

  • I miejsce Martyna Ircha – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Szubinie, nauczyciel: Artur Michalak
  • II miejsce Nina Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku, nauczyciel: Karolina Malkowska-Kiełpińska
  • III miejsce Julia Anna Kołosowska – Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku, nauczyciel: Jolanta Ziółkowska.

 

Wyróżnienia:

  • Marta Paurowska – Zespół Szkół w Dobrzejewicach (powiat toruński), nauczyciel: Agnieszka Koepke
  • Gaja Iwaszkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu, nauczyciel: Iwona Podraza
  • Tymoteusz Wieczorek – Zespół Szkół w Dobrzejewicach (powiat toruński), nauczyciel: Agnieszka Koepke.

 

Dodatkowo po raz pierwszy w historii konkursu spośród nadesłanych prac oddzielne jury złożone z członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżniło pracę, której problematyka i forma w największym stopniu odzwierciedlały sposób widzenia rzeczywistości oraz jej rozumienia charakterystyczny dla młodej generacji. Nagroda trafiła do Tymoteusza Wieczorka ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Dobrzejewicach.

 

Kancelaria Sejmiku 

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

30 marca 2023 r. 

 

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół podstawowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP