Aktualności

Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Sesja sejmiku: debata o wyzwaniach rozwojowych

„Województwo kujawsko-pomorskie – teraźniejszość i wyzwania rozwojowe” to temat nadzwyczajnej sesji sejmiku, która odbyła się w poniedziałek (14 marca) w Urzędzie Miasta Włocławka.

 

W sesji udział wzięli parlamentarzyści, wicewojewoda kujawsko-pomorski, rektorzy państwowych uczelni wyższych, prezydenci miast i przewodniczący rad miast prezydenckich, starostowie powiatów oraz przedstawiciele Konwentu Wójtów i Konwentu Burmistrzów, organizacji przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

 

Posiedzenie poprzedziło podpisanie porozumienia pomiędzy samorządem województwa i gminą Brześć Kujawski w sprawie podjęcia wspólnych działań umożliwiających realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogi wojewódzkie nr 265 i 270”.

 

Sama nadzwyczajna sesja rozpoczęła się od wystąpienia marszałka województwa Piotra Całbeckiego, który przedstawił informacje na temat realizacji unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz problemów związanych z metodologią opracowywanych statystyk obrazujących nie dość precyzyjnie ilość środków unijnych wykorzystanych na danym terenie. Prezentacja stanowiła wprowadzenie do dyskusji, która odbyła się w drugiej części sesji. Obok marszałka województwa poszczególne jej części komentowali dyrektorzy departamentów odpowiedzialnych za realizację programów unijnych. Starano się wyjaśnić skąd wynika sama potrzeba ich ewidencjonowania oraz na czym polegają zawiłości związane ze sposobem liczenia i klasyfikowania środków unijnych przypadających na daną gminę, obrazując to konkretnymi przykładami inwestycji, z których pożytki czerpie kilka z nich, a w statystykach przypisywane są one tylko jednej z nich.

 

Marszałek zaprezentował również stan przygotowań do wdrożenia nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 kładąc nacisk na pewne nowe uwarunkowania wynikające z zapisów Kontraktu Terytorialnego oraz unijnych wytycznych, które musiały być uwzględnione w przygotowywanych kryteriach do nowych unijnych konkursów.

 

 

Podsumowaniem tej części sesji było przyjęcie stanowiska w sprawie konieczności zmiany w zakresie ewidencjonowania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014.

 

 

W drugiej część sesji odbyła się debata poświęcona sposobowi wykorzystania środków unijnych w minionej perspektywie finansowej, a także ich wpływowi na rozwój potencjału gospodarczego województwa. Koncentrowano się na postulatach jak najskuteczniejszego wykorzystywania funduszy unijnych dla podnoszenia konkurencyjności województwa oraz konieczności rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, takich jak bezrobocie czy zagrożenie wykluczeniem społecznym. Część uczestników debaty podkreślała konieczność silniejszego akcentowania postulatu zrównoważonego rozwoju w nowej perspektywie finansowej oraz potrzebę godzenia interesów najsilniejszych ośrodków województwa z potrzebami pozostałej częścią regionu.

 

Uczestnicy debaty podkreślali jej duże znaczenie dla lepszego porozumienia między partnerami reprezentującymi różne ośrodki naszego województwa oraz potrzebę jej kontynuacji.

 

 

Kancelaria Sejmiku

 

15 marca 2016 r.

 

Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plNadzwyczajna sesja sejmiku województwa we Włocławku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl