Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Stypendia dla prymusów

Samorząd województwa przygotowuje nowy program stypendialny „Prymus Pomorza i Kujaw” dla szczególnie uzdolnionej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu. Jeszcze w tym roku szkolnym wsparcie otrzyma 1000 uczniów.

 

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” to kontynuacja realizowanego z powodzeniem w ubiegłych latach marszałkowskiego programu wspierania uzdolnionej młodzieży „Zdolni na start”, w ramach którego od 2008 roku przyznano prawie 2 tysiące stypendiów (więcej).

 

– Kluczem do rozwoju regionu są przede wszystkim otwarte głowy, wiedza i umiejętności ich mieszkańców. Dlatego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej kontynuujemy realizację programów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów. Chcemy, by wykorzystali to wsparcie na rozwój zainteresowań naukowych ­– mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Stypendia będą wypłacane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2015/2016 wsparcie otrzyma 1000 uczniów. Łączna wysokość stypendium wyniesie od 1 do 3 tysięcy złotych (w zależności od pozycji stypendysty na liście rankingowej).

 

Pomoc trafi do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Wśród warunków przyznawania wsparcia uczniom są dobre wyniki w nauce oraz sukcesy podczas konkursów i olimpiad przedmiotowych. Stypendyści będą mogli wykorzystać wsparcie na cele związane z rozwojem edukacyjnym, między innymi na pokrycie kosztów zakwaterowania i transportu do szkoły, przygotowania do konkursów, zajęcia pozalekcyjne oraz zakup książek.

 

Podczas ostatniej sesji sejmiku (15 stycznia) radni województwa podjęli decyzję w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów na rok szkolny 2015/2016. Nabór wniosków (za pomocą internetowego generatora) rozpocznie się wiosną.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 marca 2015 r.