Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Razem dla obwodnicy Brześcia Kujawskiego

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz władze gminy Brześć Kujawski wspólnie zabiegają o budowę obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62. W poniedziałek (14 marca) przed nadzwyczajną sesją sejmiku województwa we Włocławku marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz burmistrz Brześcia Wojciech Zawidzki podpisali porozumienie w tej sprawie. Propozycją Urzędu Marszałkowskiego jest współfinansowanie budowy ze środków rządowych oraz województwa.

 

– Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego to konieczność, przede wszystkim ze względu na uciążliwy dla mieszkańców tranzyt samochodów ciężarowych korzystających z przebiegającej przez miasto drogi krajowej nr 62. Samorząd województwa jest gotowy partycypować finansowo w budowie drogi. Konieczne jest jednak wpisanie tej inwestycji do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 i zaangażowanie na ten cel środków rządowych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach podpisanego porozumienia województwo kujawsko-pomorskie zadeklarowało wolę udziału finansowego w realizacji inwestycji. Wojewódzkie środki trafiłyby na budowę niemal dwukilometrowego połączenia dróg wojewódzkich nr 265 i 270, które stanowiłoby integralną część obwodnicy. Gmina Brześć Kujawski zobowiązała się do przygotowania dokumentacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

 

Warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest wpisanie go przez rząd do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 i zaangażowanie środków finansowych na ten cel ze źródeł krajowych. Podpisane porozumienie oraz wspólny apel w tej sprawie trafią do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Treść porozumienia

 

Czytaj też: Drogi dla mieszkańców rejonu Włocławka

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 marca 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 15 marca 2015 r.

Fot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon Zdziebło