Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

Rozmowy o gospodarce wodnej

Konferencja naukowo-samorządowa „Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu” odbyła się dzisiaj (15 marca) w Toruńskim Inkubatorze Technologicznym – Business Link Toruń. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji centralnej, świata nauki, samorządów, środowisk ekologicznych i biznesowych oraz instytucji i organizacji zainteresowanych gospodarczym wykorzystaniem rzek.

 

Podczas konferencji podzielonej na dwa panele tematyczne – „Aktualny stan: sytuacja formalno-prawna w gospodarce wodnej, kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej i przesłanki zagospodarowanie dolnej Wisły ” oraz „Gospodarka wodna w dobie zmiany klimatu”, omówione zostały aktualne problemy związane z szeroko rozumianą gospodarką wodną w Polsce. Organizatorem spotkania jest Urząd Marszałkowski.

 

Tematyka konferencji:

  • Aktualny stan strategicznych dokumentów krajowych dot. Gospodarki wodnej w Polsce.
  • Program rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych.
  • Społeczno-ekonomiczne przesłanki oraz szacunek kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły.
  • Zmiany klimatu w skali globalnej, kontynentalnej i krajowej, ich przyczyny oraz prognozy oraz stan hydrologiczny Polski.
  • Susza meteorologiczna i rolnicza w Polsce.
  • Zagrożenia wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w warunkach możliwych zmian klimatycznych.
  • Skala i skutki suszy w regionie kujawsko-pomorskim.
  • Zarządzanie gospodarką wodną w Niemczech.

 

Program konferencji

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wspólnie z partnerami samorządowymi, naukowymi, zawodowymi i gospodarczymi od lat aktywnie uczestniczy w krajowych i regionalnych działaniach programowych, projektowych i opiniotwórczych dotyczących wykorzystania potencjału gospodarczego polskich rzek. Strategiczne znaczenia dla województwa kujawsko-pomorskiego i całego kraju ma budowa drugiego stopnia wodnego na Wiśle (więcej).

 

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 marca 2016 r.