Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Teleopieka dla wszystkich potrzebujących

Ruszyła otwarta rekrutacja nowych uczestników marszałkowskiego programu teleopieki domowej, opartego na monitorująco-komunikacyjnych „bransoletkach życia”. To oferta dla niesamodzielnych osób starszych mieszkających w gminach, które do programu nie przystąpiły, a także dla tych, którzy z jakichś powodów nie otrzymali „bransoletek” dystrybuowanych przez gminy będące partnerami programu.

 

– Zakładamy, że w ten sposób będziemy mogli zaprosić do projektu wszystkich potrzebujących tego rodzaju wsparcia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – A wiemy, że ten właśnie rodzaj wsparcia osób w podeszłym wieku jest właściwy i oczekiwany. „Bransoletki życia” to poczucie bezpieczeństwa i zachowana na dłużej samodzielność i sprawność najstarszych mieszkańców regionu.

 

Na nasz opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz uruchomione w ubiegłym roku centrum operacyjne. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się 88. (Osiemdziesiątym dziewiątym partnerem jest marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, która zorganizowała i prowadzi centrum operacyjne systemu.) Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty są pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy. 

 

Obecną rekrutację, prowadzoną przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (który odpowiada za cały program teleopiekuńczy, a także za realizację marszałkowskiej polityki senioralnej), traktujemy jako uzupełniającą. Wnioski można składać do 30 września. Uczestnicy, którzy przystąpią do programu w tym trybie, będą ponosić symboliczną odpłatność w wysokości 35 złotych miesięcznie. Zwolnimy z niej osoby o najniższych dochodach.

 

Szczegóły i formularze portalu ROPS

 

Bransoletki życia”

  • kontynuacja pilotażu, z którego skorzystało 210 osób
  • dla 3 tys. podopiecznych
  • pomiar tętna
  • pomiar nasycenia krwi tlenem
  • czujnik upadku
  • komunikacja głosowa z centrum operacyjnym
  • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi starannie zaplanowaną politykę senioralną, odpowiadającą na potrzeby i oczekiwania osób starszych. Pamiętamy, że seniorzy, podobnie jak pozostałe grupy wiekowe, są bardzo zróżnicowaną grupą społeczną, dlatego adresowane do nich działania muszą to uwzględniać. Wachlarz działań, realizowanych przez nasze instytucje oraz przez finansowane za pomocą marszałkowskich grantów organizacje pozarządowe, jest więc szeroki – od ofert twórczego spędzania wolnego czasu po oferty pomocowe i opiekuńcze. Program teleopieki domowej jest jedną z nich.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 września 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2022 r.