Aktualności

Targowisko w Pakości

Targowiska dla regionu

We wszystkich 11 gminach Kujaw i Pomorza uczestniczących w programie „Mój rynek” działają już nowoczesne targowiska wybudowane bądź zmodernizowane dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość dofinansowania na realizację wszystkich inwestycji to ponad 8 milionów złotych.

 

– Tworzenie takich centrów lokalnego handlu pomaga w skróceniu łańcucha pośredników między producentem a konsumentem. Dzięki nim mieszkańcy regionu mają możliwość zakupu świeżych i tańszych wyrobów, a lokalni wytwórcy łatwiej znajdują nabywców swoich produktów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wsparcie na budowę targowisk trafiło do gmin w ramach rządowego programu „Mój rynek”. Środkami na ten cel dysponowały samorządy województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedsięwzięcia mogły być zrealizowane w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego trafiło na remont i budowę targowisk w 11 miejscowościach. Wartość inwestycji to 14 milionów złotych, a suma dofinansowania z PROW na ich realizację to 8,1 miliona złotych.

 

 

Targowiska są utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Zadaszone stoiska powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej. Zostały także podzielone na sekcje, w których są sprzedawane towary danego rodzaju. Według wytycznych programy przynajmniej połowę powierzchni handlowej powinny zajmować stoiska z produktami rolno-spożywczymi.


Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

14 lipca 2015 r.