Aktualności

Prezentacja dla nauczycieli w nowoczesnej pracowni dydaktycznej KPCN w Toruniu, fot. Tymoteusz Tymiński
Prezentacja dla nauczycieli w nowoczesnej pracowni dydaktycznej KPCN w Toruniu, fot. Tymoteusz Tymiński

Nowocześnie i interaktywnie w nowym roku szkolnym

 

Choć wakacje w pełni, instytucje odpowiedzialne za organizację edukacji oraz standardy edukacyjne w naszym regionie już przygotowują nowy rok szkolny. 14 lipca w Przysieku spotkali się przedstawiciele samorządu województwa oraz gmin i powiatów, a także podmiotów prowadzących niepubliczne podstawówki by rozmawiać na temat proponowanych przez Urząd Marszałkowski innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

 

– Na nasze propozycje to nowa transza tablic interaktywnych, które tym razem pomogą w przyswajaniu treści edukacyjnych uczniom starszych klas szkół podstawowych, działający od kilku miesięcy system wypożyczania nowoczesnych i dobrze wyposażonych stacjonarnych i mobilnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz startująca tej jesieni Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna. Zainteresowanie organów prowadzących placówki oświatowe jest duże. Wierzę, że inicjatywy te wpłyną na poprawę wyników nauczania w Kujawsko-Pomorskiem – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

W sierpniu ruszy dostawa i instalacja 2139 nowoczesnych tablic interaktywnych w 539 szkołach podstawowych w całym regionie. To kontynuacja pierwszej, zakończonej cztery lata temu, edycji projektu, w której tego rodzaju sprzęt (w sumie 2346 zestawów tablic multimedialnych) przekazaliśmy publicznym szkołom podstawowym z myślą o klasach pierwszych, drugich i trzecich. Teraz tablice trafią do klas 4-6, a także do szkół niepublicznych. Więcej tutaj.

 

System nieodpłatnego korzystania przez placówki oświatowe z nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowni dydaktycznych działa w oparciu o trzy marszałkowskie centra edukacji nauczycieli (w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku). Każde z nich dysponuje pięcioma pracowniami mobilnymi i jedną stacjonarną, na której ćwiczą nauczyciele. Kolejny cykl szkoleń dla pedagogów we wrześniu. Więcej tutaj

 

Jeszcze tej jesieni (wrzesień-październik) uruchomimy Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną, będącą internetowym systemem dystrybucji treści edukacyjnych, zawierającą między innymi platformę e-learningową, skatalogowany zbiór treści dydaktycznych, platformę gier miejskich, portal wiedzy o regionie, segment społecznościowy i moduł komunikacyjny. Więcej tutaj.

 

Czytaj też Edukacja od przedszkolaka do doktoranta

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 lipca 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2015 r.