Aktualności

Tablice interaktywne dla setek szkół

Tablice interaktywne dla setek szkół

W sierpniu ruszy dostawa i instalacja 2139 nowoczesnych tablic interaktywnych w 539 szkołach podstawowych regionu. Przedsięwzięcie realizują wspólnie samorząd województwa oraz samorządy lokalne.

 

W pierwszej, zakończonej cztery lata temu edycji projektu, do klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych w regionie trafiło w sumie 2346 zestawów tablic multimedialnych. Był to największy tego typu projekt w Polsce. Więcej na ten temat tutaj.

– Tablice interaktywne to świetne narzędzia dydaktyczne, które pozwalają uatrakcyjnić zajęcia i dają wiele frajdy dzieciom. Kolejną edycję naszego projektu kierujemy głównie do starszych uczniów szkół podstawowych. Ze wsparcia po raz pierwszy skorzystają też szkoły niepubliczne – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy wszystkie samorządy lokalne z regionu. Chęć udziału w projekcie zgłosiły 132 jednostki samorządu lokalnego, a także 23 podmioty prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe.

Sprzęt trafi do:

  • 510 publicznych szkół podstawowych (klasy 4-6), które przedstawiły zapotrzebowanie na 2032 tablice,
  • 29 niepublicznych szkół podstawowych z uprawnieniami szkół publicznych (klasy 1-6), które przedstawiły zapotrzebowanie na 107 tablic.

W skład każdego zestawu wchodzą tablica multimedialna nowej generacji (opartej na technologii dotykowej), projektor oraz laptop z oprogramowaniem. Zadanie wykona wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Integrated Solution z siedzibą w Warszawie, która dostarczy i zainstaluje sprzęt w szkołach. Wartość umowy to 27,4 miliona złotych. Umowa z wykonawcą została podpisana w ubiegłym tygodniu (25 maja). Czas na wykonanie zlecenia to sześć miesięcy.

Lista partnerów projektu tutaj

Lista placówek do których trafią tablice tutaj

Tablice interaktywne trafią do szkół w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość zadania to 32,4 miliona złotych a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 24,3 miliona złotych. Częścią tego przedsięwzięcia jest także budowa Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej czyli internetowego systemu dystrybucji treści edukacyjnych (więcej tutaj)

Czytaj też: Edukacja od przedszkolaka do doktoranta

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

13 lipca 2015 r.