Aktualności

Uroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz Piecyk
Uroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz Piecyk

Szpitale, ścieżki rowerowe, usługi opiekuńcze i wsparcie dla wsi

W Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera odbyła się 28 września uroczystość wręczenia 31 umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Suma wsparcia to ponad 20 milionów złotych. Na swoim kolejnym posiedzeniu zebrał się też dziś Komitet Monitorujący RPO.

 

– Dzięki podpisywanym dziś umowom na obszarze powiatu toruńskiego przebędzie 30 kilometrów nowych ścieżek rowerowych, realizowanych wspólnie przez Starostwo Powiatowe i gminy. Sieć dróg dla rowerzystów okalająca Toruń, zresztą Bydgoszcz również, już jest imponująca.  – mówi marszałek Piotr Całbecki – Ciekawy projekt zrealizuje także szpital w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie dzięki wsparciu z RPO uda się przeprowadzić dalszy modernizacji lecznicy.

 

Samorząd województwa zakontraktował dotąd ponad połowę środków z puli, którą dysponujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od początku jego realizacji podpisano już ponad 1340 umów o dofinansowanie projektów.

 

Szpitale powiatowe

Trzy umowy dotyczą inwestycji w placówkach służby zdrowia. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Warmińskiego w Bydgoszczy pozyskał 4 miliony złotych dofinansowania na utworzenie nowej pracowni hemodynamiki oraz centrum rehabilitacji. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim 7,9 miliona złotych dotacji przeznaczy na realizację dwóch projektów: kompleksową termomodernizację trzech budynków oraz budowę łącznika na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

 

Ścieżki rowerowe

Dwa projekty dotyczące rozbudowy sieci rowerowej zrealizuje powiat toruński – jeden z regionalnych liderów w rozwoju infrastruktury dla miłośników dwóch kółek. Chodzi o budowę tras dla rowerzystów na odcinkach Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno (5,7 kilometra) oraz Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój -Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (24,3 kilometra). Oba rowerowe szlaki przedłużą lub połączą istniejące już ścieżki rowerowe, które powstały w ramach realizacji RPO 2007-2013. Suma dofinansowania to 5,8 miliona złotych.

 

Droga, termomodernizacja i przedszkole

Wśród kolejnych projektów inwestycyjnych są przedsięwzięcia dotyczące przebudowy blisko kilometrowego odcinka drogi powiatowej Wymysłowice-Ciechrz w powiecie mogileńskim, termomodernizacji Szkoły Podstawowej i biblioteki w Nieszawie w powiecie aleksandrowskim oraz zwiększenia liczby miejsc w Przedszkolu Niepublicznym Gucio Integracyjne w Toruniu.

 

Projekty edukacyjne

Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakup pomocy dydaktycznych i szkolenia dla nauczycieli – to zakres czterech projektów edukacyjnych realizowanych przez miasto Toruń oraz gminy Lubicz (powiat toruński), Szubin (powiat nakielski) i Dobrcz (powiat bydgoski). Skorzysta prawie 1000 uczniów oraz 80 pedagogów. Kolejne 300 młodych ludzi z powiatu brodnickiego weźmie udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

 

Usługi opiekuńcze

Organizację opieki dla osób niepełnosprawnych oraz szkoleń dla asystentów i bliskich osób niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem zakładają cztery projekty z zakresu usług opiekuńczych. Chodzi między innymi o opiekę świadczoną w domach potrzebujących, a także wsparcie w formie warsztatów i poradnictwa dla opiekunów faktycznych np. z zakresu rehabilitacji, technik pielęgnacji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami. Beneficjentami wsparcia są gmina Dobrcz, gmina Łysomice (powiat toruński) oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i firma Promedica GP z Bydgoszczy. Z myślą o potrzebach osób starszych gmina Lubicz pozyskała wsparcie na utworzenie Klubu Wsparcia Seniora w Kopaninie.

 

Biznes na obszarach wiejskich

Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomoże firmom w rozpoczęciu i rozwoju działalności gospodarczej. Wśród beneficjentów jest siedmiu przedsiębiorców, a suma dofinansowania to ponad milion złotych. Kolejne dwie firmy pozyskały w sumie blisko pół miliona złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – na budowę obiektu hotelowego w Górznie (powiat brodnicki) oraz uruchomienie lokalu gastronomiczno-rozrywkowego w Jabłonowie Pomorskim (powiat brodnicki).

 

Infrastruktura na wsi

Środki z PROW trafią także na budowę boiska z bieżną w Janowie (gmina Świedziebnia, powiat brodnicki),  utworzenie strefy rekreacji na jeziorem z Papowie Biskupom (powiat chełmiński), budowę pomostu przy plaży miejskiej w Chełmży (powiat toruński) oraz przebudowę drogi gminnej w Podzamczu i Raciążku (powiat aleksandrowski).

 

Obraduje Komitet Monitorujący RPO

W porządku dzisiejszych obrad Komitetu Monitorującego RPO znalazło się przyjęcie kryteriów wyboru projektów w konkursach dotyczących inwestycji w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów intensywnej terapii, pomocy zwrotnej na wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, modernizacji i rewitalizacji sieci kolejowej, budowy ścieżek rowerowych w ramach ZiT oraz wsparcia ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.

 

Lista umów w ramach RPO (EFRR)

Lista umów w ramach RPO (EFS)

Lista umów w ramach PROW

Lista umów w ramach PO Rybactwo i Morze

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 września 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 1 października 2018 r.

 

Uroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz PiecykPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz PiecykPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz PiecykPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz PiecykPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz PiecykPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz PiecykPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz PiecykPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk