Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Ruszył kolejny program edukacyjny – Region Nauk Ścisłych

Blisko tysiąc dwustu uczniów i trzydzieścioro sześcioro nauczycieli z dwunastu szkół województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczy od września w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie edukacyjnym „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Na ten cel przeznaczono prawie 3 miliony złotych.

– „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” to druga edycja realizowanego z powodzeniem w ubiegłych latach projektu edukacyjnego. Jego celem jest wdrożenie wysokiej jakości edukacji przygotowującej do rozwoju społecznego i gospodarczego regionu w liceach i technikach  województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów, kompetencji nauczycieli i pracowników pedagogicznych. – mówi marszałek Piotr Całbecki.

„Region Nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” to projekt partnerski realizowany przez samorząd województwa w kooperacji z sześcioma partnerami.

Lista partnerów.

Uczniowie liceów i techników, do których skierowany jest program, otrzymają wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy; skorzystają m.in. z fachowego doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztatów naukowych, zajęć kół naukowo-technicznych, kursów języka angielskiego i wakacyjnych obozów w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych ze szkół objętych projektem zaplanowano szkolenia w zakresie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz kreatywnych metod pracy z uczniem. Ponadto szkolne pracownie informatyczne i matematyczne zostaną wyposażone w sprzęt TIK i nowoczesne pomoce dydaktyczne (spis doposażenia).

Lista szkół biorących udział w projekcie.

Czytaj też: Region nauk ścisłych

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

1 października 2018 r.