Aktualności

Dziś podpisano umowę na realizację projektu „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz – certyfikowane szkolenia językowe”, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl
Dziś podpisano umowę na realizację projektu „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz – certyfikowane szkolenia językowe”, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

Szkolenia językowe – sprawdź, czy także dla Ciebie

Dziesięć tysięcy osób z województwa kujawsko-pomorskiego będzie uczestniczyć w kursach i szkoleniach językowych z zakresu języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego. To wszystko możliwe dzięki realizowanemu przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w porozumieniu z partnerami – Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House – projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wczoraj (18 października) podpisano umowę w tej sprawie.

 

Projekt szkoleń i kursów językowych kierujemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w ramach wykonywanych obowiązku lub w przypadku chęci zmiany obecnego zatrudnienia. W szczególny sposób zachęcamy do uczestnictwa mieszkańców miejscowości, w których oferta nauczania języków jest uboższa – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie szkoleń i kursów z zakresu języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) dla osób dorosłych w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji i jednocześnie należą do grup defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji, tj.: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, o ile zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału  w projekcie.

 

Projekt będzie realizowany na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego. Planuje się objęcie każdego z uczestników 180 godzinnym kursem językowym celem realizacji kompleksowej ścieżki dydaktycznej wraz z przygotowaniem do egzaminu językowego. Szkolenia i kursy kończyć się będą certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TOEIC, WiDaF, TFI. Całkowita wartość projektu wynosi 29,2 mln złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 26,3 mln złotych.

 

Nabory uczestników będą prowadzone w trybie ciągłym. Pierwsze zaplanowano w listopadzie i grudniu.

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 października 2018 r.

 

fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plfot. Łukasz Piecykfot. Łukasz Piecyk