Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Powstają nowe zakłady opiekuńczo-lecznicze

W Browinie w gminie Chełmża powstanie nowy pawilon zakładu opiekuńczo-leczniczego. To kolejna tego typu inwestycja wspierana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia odbyło się 18 października w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Opieka nad osobami potrzebującymi długoterminowego wsparcia medycznego to wyzwanie współczesności. W naszym RPO zarezerwowaliśmy fundusze na modernizację i rozbudowę ośrodków działających na rzecz osób, które ze względu na wiek, chorobę lub trudną sytuację życiową wymagają wyspecjalizowanej pomocy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) to placówki udzielające całodobowych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym potrzebują stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Realizowana przez Szpital Powiatowy w Chełmży inwestycja w Browinie zakłada rozbiórkę istniejącego budynku ZOL-u, wzniesienie nowego obiektu dla 40 pacjentów oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego. W ramach projektu powstanie 26 dodatkowych łóżek. Wartość przedsięwzięcia to 6,5 miliona złotych, a dofinansowanie z RPO wyniesie 4,1 miliona złotych.

 

Warto dodać, że wsparcie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafiło też na realizację inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Placówka, w której obecnie mieszka 125 podopiecznych, przeszła kompleksową termomodernizację. Uroczyste otwarcie odbyło się 26 września. Więcej.

 

Środki z RPO wspierają budowę i rozbudowę także innych zakładów opiekuńczo-leczniczych w regionie. We wtorek (16 października) w Tucholi marszałek Piotr Całbecki podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji, w ramach której powstanie czterokondygnacyjny budynek ZOL-u prowadzonego przez tucholski szpital powiatowy. Wczoraj (17 października) w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie modernizacji i rozbudowy dawnego hotelu pracowniczego we Włocławku z myślą o ZOL-u Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Popiełuszki. Dyrekcja marszałkowskiej lecznicy zakłada, że będzie to miejsce dla 30 chorych. Nowy zakład opiekuńczo-leczniczy powstanie też w budynku szpitala w Strzelnie.

 

Z myślą o pacjentach wymagających opieki długoterminowej w regionie powstanie wkrótce pięć Centrów Koordynacji Opieki Medycznej – placówek odpowiedzialnych za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, czyli instytucji dedykowanych pacjentom bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej. Centra będą też zajmować się organizacją opieki domowej. Trwa nabór wniosków na dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (więcej).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 października 2018 r.

 

Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie przebudowy ZOL-u w Browinie z udziałem starosty toruńskiego Mirosława Graczyka oraz dyrektora Szpitala Powiatowego w Chełmży Leszka Plucińskiego , fot. Łukasz PiecykUroczystość podpisania umowy na dofinansowanie przebudowy ZOL-u w Browinie z udziałem starosty toruńskiego Mirosława Graczyka oraz dyrektora Szpitala Powiatowego w Chełmży Leszka Plucińskiego , fot. Łukasz PiecykUroczystość podpisania umowy na dofinansowanie przebudowy ZOL-u w Browinie z udziałem starosty toruńskiego Mirosława Graczyka oraz dyrektora Szpitala Powiatowego w Chełmży Leszka Plucińskiego , fot. Łukasz Piecyk