Aktualności

Konferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon Zdziebło
Konferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon Zdziebło

Szkoła zawodowa szansą na sukces

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu odbyła się 18 listopada konferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Piotr Całbecki.

 

Debata odbyła się w ramach podsumowania Roku Szkoły Zawodowców ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015. Celem spotkania była promocja kształcenia zawodowego oraz omówienie działań podejmowanych na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Uczestnicy dyskusji omówili także zmiany, jakie zachodzą w systemie kształcenia zawodowego z perspektywy pracodawców oraz instytucji wspierających.

 

Prelegentami byli przedstawiciele urzędów, instytucji i organizacji, które na co dzień mają wpływ na organizację, jakość i rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa. To placówka dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową oraz z autyzmem. W skład SOSW wchodzą: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Szkoła zawodowa kształci przyszłych kucharzy, fryzjerów, monterów, cukierników, stolarzy, krawców i pracowników obsługi hotelowej.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 listopada 2015 r.

 

Konferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa – szansą na pracę i sukces zawodowy”, fot. Szymon Zdziebło