Aktualności

Uroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Uroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zdjęcia)

Z udziałem członków zarządu województwa z marszałkiem Piotrem Całbeckim, przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej i radnych województwa, a także przedstawicieli lokalnych samorządów, parlamentarzystów i przedstawicieli administracji rządowej odbyły się we wtorek (7 czerwca) uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym. To kulminacyjny punkt oficjalnych obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Retransmisja sesji. Zdjęcia do pobrania

Obchody rozpoczęła msza święta w toruńskiej katedrze śś. Janów pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji toruńskiej Andrzeja Suskiego. Po nabożeństwie korowód przeszedł pod pomnik patrona województwa św. Jana Pawła II (skrzyżowanie ulicy Wały gen. W. Sikorskiego z aleją Jana Pawła II), gdzie zebrani złożyli wiązanki kwiatów. Przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego otwarto wystawę „Senat wczoraj i dziś – w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”.

Uroczyste posiedzenie sesji sejmiku otworzyła ukraińska pieśń patriotyczna.

– Wybuch wojny w Ukrainie spowodował u Polaków jeszcze większą chęć pomagania niż pandemia koronawirusa. Od samego początku obserwujemy w naszym kraju i w naszym województwie przepiękny zryw humanitarny – zbieramy pieniądze […], przyjmujemy w naszych domach uchodźców, dając im dach nad głową, pracę i poczucie bezpieczeństwa – mówiła przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. – Socjolodzy przekonują, że wzrost zachowań prospołecznych jest typowym zjawiskiem w obliczu zagrożenia i wtedy, kiedy czujemy bliską więź z potrzebującymi. W przypadku Ukraińców czujemy tę więź szczególnie mocno – to nasi najbliżsi sąsiedzi, łączy nas wspólna historia i podobna kultura. Identyfikujemy się z ofiarami wojny, cierpimy razem z nimi. Jak pisał nasz patron św. Jan Paweł II „Cierpienie jest również w świecie po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego »ja« na rzecz tych, których dotyka to cierpienie”. Z całą pewnością cierpienie narodu ukraińskiego taką miłość w nas wszystkich obudziło – nie tylko w Polakach, ale w całej Europie i na świecie. (całe wystąpienie – wideo)

Gośćmi sesji byli m.in. konsul generalny Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Plodystyi i konsul honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora, zdalnie połączyliśmy się także z Gubernatorem Obwodu Chmielnickiego Sergiuszem Hamalijem i przewodniczącą Rady Obwodu Chmielnickiego Wiolettą Labazyuk.

Podczas uroczystości doradca naczelnika obwodowej administracji wojskowej ds. współpracy z Rzeczpospolitą Polską Aleksander Semczuk wręczył na ręce marszałka Piotra Całbeckiego medal „w podziękowaniu za wzmocnienie obronnych zdolności obwodu chmielnickiego i Ukrainy”.

W tym roku w szczególny sposób zwracamy uwagę na wartość, jaką jest rodzina. Wśród zaproszonych gości znalazł się także dyrektor w Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny Ignacio Socias, w obecności którego przedstawiciele kujawsko-pomorskich instytucji działających na rzecz rodzin, m.in. placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i ośrodków adopcyjnych, odebrali od gospodarza województwa i przewodniczącej sejmiku specjalne wyróżnienia Ad Bonum Hominis, przyznanych w tym roku po raz pierwszy. Lista wyróżnionych (PDF)

Ad Bonum Hominis, czyli dla dobra człowieka – to tytuł opatrzony prostym komentarzem „za serce okazane potrzebującym pomocy” i cytatem świętego Jana Pawła II „jesteście znakiem nadziei we współczesnych czasach”- słowami jakże znów zyskującymi na aktualności. Nie byłoby tak wielkiego serca Polaków okazanego dziś Ukrainie, gdyby nie przywiązanie do tych wartości, zakorzenionych od pokoleń w naszą tożsamość i osobowość – podkreślił marszałek Piotr Całbecki. (całe wystąpienie – wideo)

Zwieńczeniem dzisiejszych (7 czerwca) obchodów było uroczyste podpisanie Kujawsko-Pomorskiej Samorządowej Deklaracji na rzecz Rodziny w Muzeum Etnograficznym. 

Świąteczny blok wydarzeń zamknie zaplanowana na 14 czerwca gala Nagród Marszałka Województwa.

Czytaj także:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 czerwca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2022 r.

Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Uroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Korowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKorowód z gośćmi Święta Województwa przeszedł pod pomnik św. Jana Pawła II, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Msza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMsza św. w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w toruńskiej katedrze śś. Janów, fot. Andrzej Goiński/UMWKP