Aktualności

Wrześniowa uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych, fot. Tymon Markowski
Wrześniowa uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych, fot. Tymon Markowski

Stypendia dla twórców

 Do połowy grudnia trwa nabór wniosków o przyznanie w 2016 roku stypendiów artystycznych marszałka województwa. Otrzymają je osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Wsparcie trafi na realizację projektów artystycznych i twórczych, takich jak zorganizowanie wystawy, koncertu, publikacja książki, nagranie płyty, filmu lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.

 

Przyznawane od 2006 roku wojewódzkie stypendia artystyczne to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom naszego regionu. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz pomagają realizować ciekawe i ambitne projekty.

– Zachęcam twórców, animatorów kultury oraz osoby zajmujące się ochroną nad zabytkami do aplikowania o to wparcie. Nasze stypendia adresujemy zarówno do osób stojących u progu kariery, jak i do dojrzałych artystów i profesjonalistów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Stypendia artystyczne przyznawane są dwa razy w roku. Nabór wniosków o stypendia roczne i półroczne trwa od 15 listopada do 15 grudnia.  Kolejny nabór – o stypendia półroczne – odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja. Regulamin oraz dokumenty aplikacyjne.

W tym roku zarząd województwa zdecydował o przyznaniu stypendiów artystycznych 22 osobom. Więcej na ten temat.

 
Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 
2 grudnia 2015 r.