Aktualności

7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras
7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras

Sesja osób niepełnosprawnych

Z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 1 grudnia odbyła się 7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Była ona współorganizowana przez  kujawsko-pomorski odział wojewódzki Ligi Kobiet Polskich, Kancelarię Sejmiku, a także Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia. Sesję prowadzili przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober i przewodniczący sejmikowej Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Marek Witkowski.

 

Przed rozpoczęciem posiedzenia zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w połączonym z wystawą przedświątecznym kiermaszu rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych.

 

Uczestnicy sesji reprezentowali środowiska osób niepełnosprawnych z całego regionu: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej oraz ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez samorząd województwa. Nie zabrakło przedstawicieli instytucji zajmujących się na co dzień problematyką związaną z pomocą osobom niepełnosprawnym i organizacji skupiających środowiska osób niepełnosprawnych. Wśród obecnych byli między innymi przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kranz, pełnomocnik ds. Niepełnosprawności Parlamentu Studentów RP Jakub Waszak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON Aleksandra Gierej i pełnomocnik zarządu województwa ds. osób niepełnosprawnych Maria Dreszer, a także radni województwa, Katarzyna Lubańska i Marek Witkowski.

 

Program sesji umożliwiał składanie interpelacji przez przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych. Interpelacje zgłosili:  

  • Aleksandra Czapiewska reprezentująca Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi
  • Karolina Tułodziecka reprezentująca Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy,
  • Anna Lewandowska reprezentująca kujawsko-pomorski oddział wojewódzki Ligi Kobiet Polskich w Bydgoszczy,
  • Dominik Łazarski reprezentujący Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy,
  • Angelika Koślińska ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi,
  • Katarzyna Wojtaszek z Fundacji „Jedyna Taka” w Ciechocinku,
  • Natalia Ofiara reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu.

 

Interpelacje dotyczyły aktualnych problemów związanych z różnego typu utrudnieniami, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne w naszym województwie. Zostaną one skierowane do właściwych instytucji rządowych i jednostek samorządu terytorialnego, w gestii których znajdują się poszczególne zagadnienia podejmowane w interpelacjach.

           

Część merytoryczną spotkania zakończyło podsumowanie losów interpelacji zgłaszanych w latach ubiegłych. Uczestnicy sesji mieli też okazję wysłuchać krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez Rolanda Świstka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Po zamknięciu obrad wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe upominki i certyfikaty uczestnictwa w wydarzeniu.

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 grudnia 2015 r.

 

7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras7. Sesja Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras