Aktualności

Geoportal województwa kujawsko-pomorskiego zawiera także informacje o obszarach chronionych regionu. Na zdjęciu Bagienna Dolina Drwęcy w okolicach Brodnicy, fot. Daniel Pach
Geoportal województwa kujawsko-pomorskiego zawiera także informacje o obszarach chronionych regionu. Na zdjęciu Bagienna Dolina Drwęcy w okolicach Brodnicy, fot. Daniel Pach

Kujawsko-Pomorskie w sieci

Mapy, zdjęcia lotnicze, ewidencje gruntów i budynków oraz plany zagospodarowania przestrzennego zawiera uruchomiony niedawno internetowy geoportal województwa kujawsko-pomorskiego: geoportal.mojregion.info. Do jednej funkcjonalnej bazy trafiły rejestry  prowadzone przez ponad 140 partnerów przedsięwzięcia – samorządy lokalne wszystkich szczebli oraz urzędy administracji publicznej.

 

Nasz internetowy, ogólnodostępny system informacji przestrzennej jest kopalnią wiedzy o regionie. Usprawnia procesy decyzyjne oraz umożliwia skuteczniejsze dokumentowanie spraw i eliminowanie błędów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

System gromadzi, przetwarza i udostępnia szeroko pojęte dane przestrzenne, z którymi związane jest ponad 80 procent decyzji podejmowanych przez gminy i powiaty. Zawiera około 50 rejestrów i ewidencji. To między innymi informacje o obszarach chronionych, zabytkach, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nazwach ulic i adresach, decyzjach lokalizacyjnych i budowlanych, a także spisy placówek oświatowych oraz wykazy koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin. Te informacje są wykorzystywane między innymi podczas planowania inwestycji, poszukiwania miejsca pod budowę domu, a także przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, stanowiąc ważny element zarządzania kryzysowego.

 

Informacje dostępne są w przystępnej formie map tematycznych bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Portal wyposażono także między innymi w mechanizmy wyszukiwania danych oraz generowania raportów i zestawień.

 

Kujawsko-Pomorski System Informacji przestrzennej powstał w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia powstaje także Wojewódzka Platformy Wymiany Informacji (e-Urząd) i portal regionalny do błyskawicznej komunikacji między urzędami a mieszkańcami.

 

System informacji przestrzennej Kujaw i Pomorza w liczbach:

  • 5,6 tysiąca miejscowości,
  • 13,6 tysiąca ulic,
  • 236 tysięcy numerów adresowych,
  • 477 tysięcy budynków,
  • 1,1 miliona działek.

 

Lista partnerów SIP

Lista rejestrów i ewidencji objętych projektem SIP

 

Czytaj też: Atlas regionu dla edukacji i analiz

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 grudnia 2015 r.