Aktualności

Konferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Konferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Starzenie się społeczeństwa oczami ekspertów

Europejscy eksperci spotkali się w Toruniu podczas dwudniowej (29-30 maja) debaty dotyczącej społecznych i ekonomicznych skutków starzenia się społeczeństwa. We wtorkowym (30 maja) panelu wzięli udział marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. W tym tygodniu miasto Kopernika stanie się także miejscem rozmów na temat odporności europejskich systemów produkcji i dystrybucji żywności na zagrożenia i kryzysy oraz dyskusji wokół zmian klimatycznych. Europa spotyka się w Toruniu

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na związane z tą tendencją kwestie, m.in. opiekę nad osobami starszymi, zapewnienie zdrowego życia i dobrego samopoczucia w każdym wieku oraz uczynienie miast i wsi sprzyjających włączeniu społecznemu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Wśród poruszanych tematów m.in. możliwości wsparcia członków rodziny w sytuacjach wydłużającej się średniej długości życia, spadającej dzietności i zmieniającego się modelu rodziny, promowanie solidarności międzypokoleniowej oraz wpływ starzenia się społeczeństwa na migrację ludności.

Wnioski i rekomendacje wypracowane podczas poniedziałkowych i wtorkowych dyskusji zostaną uwzględnione w rocznym sprawozdaniu sekretarza generalnego ONZ na temat przygotowań i obchodów przypadającej w przyszłym roku trzydziestej rocznicy Międzynarodowego Roku Rodziny oraz wsparcia Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dla państw członkowskich.

 

Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, Międzynarodowa Federacja na rzecz Rozwoju Rodziny (IFFD) oraz Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN DESA).

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi starannie zaplanowaną politykę senioralną, odpowiadającą na potrzeby i oczekiwania osób starszych. Seniorzy, podobnie jak pozostałe grupy wiekowe, są bardzo zróżnicowaną grupą społeczną, dlatego adresowane do nich działania muszą to uwzględniać. Wachlarz działań, realizowanych przez nasze instytucje oraz przez finansowane za pomocą marszałkowskich grantów organizacje pozarządowe, jest szeroki – od ofert twórczego spędzania wolnego czasu po oferty pomocowe i opiekuńcze.

Zobacz:

W środę (31 maja) w Urzędzie Marszałkowskim spotkają się sygnatariusze Deklaracji Weneckiej, dokumentu odwołującego się do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej. Jej sygnatariuszami są samorządy miejskie i regionalne na całym świecie; samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej, który przystąpił do tego grona.

Czytaj także:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

29 maja 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2023 r.

Konferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja na temat starzenia się społeczeństwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKP