Aktualności

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Startuje marszałkowski program wsparcia seniorów

Ruszył wojewódzki pilotażowy program opieki senioralnej, którym obejmujemy 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym regionie. Wśród proponowanych rozwiązań opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej. Trwa nabór podopiecznych, wolontariuszy oraz osób gotowych podjąć pracę jako opiekun zawodowy. Program realizują wspólnie kujawsko-pomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Nabór podopiecznych prowadzi do 16 marca za pomocą swojej strony internetowej regionalny oddział PCK. Na tym samym portalu znajdują się też informacje dla zainteresowanych udziałem w programie kandydatów na wolontariuszy i opiekunów zawodowych. Dla nich w marcu zorganizowane zostaną szkolenia m. in. z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zakwalifikowani do udziału w programie opiekunowie zawodowi przejdą stugodzinne szkolenie zakończone potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji.

 

 

Informacji udzielają również oddziały PCK w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Telefony kontaktowe na stronie regionalnego PCK

 

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. To problem, z którym musimy się zmierzyć. Proponowane przez nas rozwiązania to właściwa odpowiedź na te wyzwania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach programu powstaną:

  • sieć dziennej opieki domowej na terenach wiejskich (20 opiekunów dla 180 seniorów)
  • system pomocy sąsiedzkiej w miastach (80 opiekunów/sąsiadów dla 120 seniorów)
  • system wsparcia dla tzw. opiekunów faktycznych (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu powstaną ośrodki wypożyczające sprzęt pielęgnacyjny, które będą też szkoliły i udzielały porad dotyczących opieki)
  • struktura wolontariatu opiekuńczego (86 wolontariuszy zaopiekuje się tylomaż seniorami w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu)
  • Regionalne Centrum Informacji Senioralnej (zdrowie, opieka, edukacja, sport, kultura, integracja) i portal z tego rodzaju informacjami.

 

Będące obecnie w stadium organizacji Regionalne Centrum Informacji Senioralnej (długoterminowej) będzie ośrodkiem zbierającym dane dotyczące usług dedykowanych seniorom oraz rodzinom niesamodzielnych seniorów. Będzie się można do niego zwrócić na przykład w razie nagłej potrzeby zapewnienia opieki nad niesamodzielną osobą starszą. 

 

Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych osób starszych, zwłaszcza tych ze skromnymi dochodami, ale wśród rezultatów warto też wskazać przeszkolenie osób, które staną się wykwalifikowanymi opiekunami. Program będzie kosztował ponad 12 milionów złotych, finansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjny.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 lutego 2018 r.