Aktualności

Uroczystość wręczenia statuetek Stalowych Aniołów w 2014 roku, fot. Witold Broda/Freepress.pl
Uroczystość wręczenia statuetek Stalowych Aniołów w 2014 roku, fot. Witold Broda/Freepress.pl

Stalowe Anioły pomocy społecznej

Jeszcze tylko dziś (30 września) trwa nabór wniosków w ramach IX edycji Nagród Stalowy Anioł, przyznawanych przez zarząd województwa osobom wyróżniającym się w pomocy społecznej. Laureatami mogą zostać osoby lub zespoły będące animatorami zmian, prezentujące twórcze podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

 

– Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia chcemy promować najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności wśród pracowników, a także wolontariuszy – mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Nagrody przyznawane są między innymi za podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej, tworzenie rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizujących lokalną społeczność oraz wspieranie i upowszechnianie wolontariatu. Laureaci oprócz statuetek Stalowego Anioła i listów gratulacyjnych otrzymają nagrody finansowe.

 

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2015 roku osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia lub przesłać pocztą na adres departamentu. Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy; telefon (056) 656 10 57, mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Więcej informacji oraz regulamin i wniosek do pobrania

 

W ubiegłym roku wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi: Maria Bursztyńska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie; Alina Sikora, pielęgniarka środowiskowa i wolontariusz Toruńskiego Rejonowego Zarządu Związku Żołnierzy WP oraz Ewa Zbelicka, lider Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Wśród nagrodzonych zespołów byli pracownicy Oddziału Rejonowego PCK we Włocławku i pracownicy Świetlicy Środowiskowej „Urwisy” przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie. O ubiegłorocznej edycji nagród Stalowy Anioł.

 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

7 września 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 29 września 2015 r.