Aktualności

Wręczenie Stalowych Aniołów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Wręczenie Stalowych Aniołów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Stalowe Anioły 2021 – ostatnie dni na zgłoszenia

Poświęcają swój czas innym z zaangażowaniem i ofiarnością, rozwiązując trudne problemy lokalnych społeczności – teraz możemy ich nagrodzić za te działania. Trwa nabór wniosków w konkursie samorządu województwa Stalowy Anioł. Wnioski przyjmujemy do 30 września.

 

– Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia promujemy najciekawsze inicjatywy, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Statuetki Stalowych Aniołów trafiają do osób i zespołów, które wyróżniają się aktywnością i kreatywnością w dziedzinie w pomocy społecznej i są autorami najbardziej wartościowych inicjatyw. W tym roku po raz 15. docenimy ich działalność. Poza statuetkami zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody finansowe.

 

Kandydatów mogą zgłaszać laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przedstawiciele:

  • organów administracji rządowej i samorządowej
  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

 

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września 2021 roku, osobiście (w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego) lub przesłać pocztą na adres urzędu (plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.

 

 

W ubiegłym roku Stalowe Anioły trafiły do 11 osób i 4 zespołów.

 

Zobacz też Rozmowa z Marią Konarzewską, dyrektorem bursy szkolnej nr 1 w Bydgoszczy, tegoroczną laureatką nagrody Stalowy Anioł

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 

15 września 2021 r.