Aktualności

Wręczenie umów FeDKP i PROW, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Wręczenie umów FeDKP i PROW, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Środki unijne na politykę społeczną, biznes i innowacje

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z samorządowcami i przedsiębiorcami, którzy podpisali w czwartek (28 marca) umowy o dofinansowanie projektów w ramach naszego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Łączna wartość zakontraktowanego wsparcia to ponad 100 milionów złotych.

 

Dofinansowanie na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej to istotne dla wzrostu gospodarczego naszego województwa projekty, dlatego cieszy nas, że beneficjenci śmiało sięgają po te środki. Biznes na wsi wciąż wymaga wsparcia, dlatego instrument, dzięki któremu możliwe są bezpośrednie dotacje do tego typu działalności, jest właściwym rozwiązaniem – mówił marszałek Piotr Całbecki. – Wśród podpisanych dziś umów są też oczekiwane przez mieszkańców projekty utworzenia centrów usług społecznych.

 

Najwyższe przekazane wsparcie (50 mln złotych) trafiło na rewitalizację zabytkowego grudziądzkiego Młyna Górnego i utworzenie w nim instytucji kulturalno-edukacyjnej Młyn Energii. Dawny młyn zostanie przekształcony w przestrzeń publiczną z myślą o kulturze, edukacji i wydarzeniach artystycznych. Misją powołanego do życia ośrodka będzie prezentacja i popularyzacja historii i dorobku kulturalnego miasta i regionu, a także popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej, technologicznej i humanistycznej.

 

34 mln złotych to pieniądze na opracowanie tzw. procesu przedsiębiorczego odkrywania, czyli działań na rzecz skoordynowanego wdrażania innowacji w całym regionie. Beneficjentem projektu jest marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju.

 

Dofinansowanie unijne pozwoli samorządom gminy Lubicz, gminy Płużnica i miasta Brodnicy na stworzenie centrów usług społecznych i klubów samopomocy dla mieszkańców.

 

Lista umów RPO

 

Podczas tego samego spotkania z beneficjentami – w którym uczestniczyli też przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, członek zarządu Aneta Jędrzejewska, wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska i radny województwa Adam Banaszak – wręczone zostały również umowy o dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) trafią za pośrednictwem lokalnych grup działania do dziewięciorga przedsiębiorców z powiatów: bydgoskiego, chełmińskiego, tucholskiego i żnińskiego. Pojedyncze wsparcie wyniosło od 60 do ponad 170 tys. złotych, dotacje dla wszystkich biznesowych beneficjentów to łącznie blisko milion złotych.

 

Środki PROW umożliwią również zakup sprzętu nagłośnieniowego i montaż klimatyzacji w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury, a nowe place zabaw zyskają mieszkańcy Nakła nad Notecią i Mroczy w powiecie nakielskim.

 

Lista umów PROW

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 marca 2024 r.