Aktualności

Uroczyste wręczenie umów w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Uroczyste wręczenie umów w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Środki dla wsi na kształtowanie przestrzeni

Siłownie na świeżym powietrzu, zrewitalizowane parki, boiska sportowe, a także między innymi miasteczko rowerowe. W Kujawsko-Pomorskiem powstaną kolejne miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi i niewielkich miast. Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie 18 inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbyło się dziś (20 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim.

 

– Są to głównie umowy dotyczące zagospodarowania przestrzeni, ładu i harmonii na obszarach wiejskich. Wśród nich budowy małych boisk sportowych, często na osiedlach popegeerowskich, gdzie dotąd nie było żadnej infrastruktury rekreacyjnej ani sportowej oraz takie projekty jak miasteczko rowerowe w gminie Chełmża – to ciekawa inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo w ruchu rowerowym dzieci i młodzieży – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

– To kolejne środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które trafiają do mieszkańców regionu. Wierzę, że uda się zrealizować wszystkie zamierzenia, które są zapisane tych umowach – powiedział przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.

 

Ogłoszony przez zarząd województwa nabór wniosków o wsparcie przedsięwzięć z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej odbył się w czerwcu i lipcu. Wsparcie w wysokości 63 procent wartości inwestycji otrzyma 18 gmin z regionu. Kwota pomocy wynosi od około 50 tysięcy do ponad pół miliona złotych. Suma dofinansowania z PROW to 4,6 miliona złotych.

 

Wsparcie trafi między innymi na budowę miasteczka rowerowego ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie w gminie Chełmża (powiat toruński), dobudowę altany przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie w gminie Pruszcz (powiat świecki), budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu w gminie Lipno, urządzenie kilku placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych w gminie Kęsowo (powiat tucholski) i rewitalizację Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

Największe wsparcie – blisko 550 tysięcy złotych – otrzyma gmina Brzuze (powiat rypiński), która zrealizuje dwa zadania: w Ostrowitem powstaną alejki spacerowo-dydaktyczne, pojawią się też ławki, fontanna i amfiteatr, a w Kleszczynie wykonane zostaną miejsce na ognisko i do grillowania oraz kryta strzechą altana. Kolejne blisko pół miliona złotych wsparcia pozyskała gmina Rypin, która w Kowalkach planuje rewitalizację zbiornika wodnego, budowę kładki nad ciekiem wodnym, pojawią się też fontanna, miejsce na ognisko, ścieżki i trasa nordic walking.

 

Do tej pory ze środków PROW na lata 2014-2020 podpisano już 820 umów o dofinansowanie na kwotę 226 milionów złotych na realizację zadań o wartości ponad 350 mln złotych. Wspierane projekty dotyczą budowy dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia targowisk oraz działań podejmowanych przy udziale Lokalnych Grup Działania. 

 

Lista wszystkich projektów

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

20 grudnia 2018 r.

 

Uroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste wręczenie w ramach PROW, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl