Aktualności

Logo PZŁ

Spotkanie w sprawie szkód łowieckich w rolnictwie

9 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego, którego głównym tematem były szkody łowieckie w rolnictwie oraz możliwości ich ograniczenia. Wzięli w nim udział: przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

Podczas spotkania podkreślono, iż problem szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta na terenach rolnych wymaga przede wszystkim przygotowania rzetelnej i kompleksowej informacji, by móc podjąć konkretne i skuteczne działania mające na celu minimalizowanie strat i sprawdzenie możliwości rekompensowania poniesionych szkód. Prezes zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek przedstawił problemy w rolnictwie, które powodowane są zarówno przez zwierzęta łowne, jak i podlegające ochronie gatunkowej. Natomiast przedstawiciele okręgu bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego Polskiego Związku Łowieckiego zaprezentowali kompleksową informację dotyczącą szkód łowieckich, które występują w poszczególnych okręgach.

 

Kolejnym punktem spotkania była kwestia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody powodowane przez zwierzęta chronione oraz zwierzęta łowne. Temat ten omówiony został przez Włodzimierza Ciepłego, regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Bydgoszczy, oraz Małgorzatę Walter, dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Poruszane kwestie wywołały ożywioną dyskusję uczestników spotkania. Zostało ono podsumowane przez przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera, który podziękował również wszystkim za przybycie i przygotowanie prezentacji.  

 

Kancelaria Sejmiku

 

11 marca 2015 r.