Aktualności

Specjalny koncert mikołajkowy dla społeczności z Ukrainy. Występ Jamali. Fot. Justyna Żychniewicz dla Fundacji Platon
Specjalny koncert mikołajkowy dla społeczności z Ukrainy. Występ Jamali. Fot. Justyna Żychniewicz dla Fundacji Platon

Solidarnie z Ukrainą (UA)

W Mikołajki (6 grudnia) w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki wystąpiła Jamala. To ukraińska gwiazda, zwyciężczyni Eurowizji, która swoją twórczością angażuje się w nagłaśnianie trudnej sytuacji Ukraińców i apeluje o solidarność. W koncercie wzięła udział przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska. Był on zorganizowany przez Fundację Platon im. Kuby Rumińskiego.

Українська версія внизу сторінки

W Mikołajki (6 grudnia) w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki wystąpiła Jamala. To ukraińska gwiazda, zwyciężczyni Eurowizji, która swoją twórczością angażuje się w nagłaśnianie trudnej sytuacji Ukraińców i apeluje o solidarność. W koncercie wzięła udział przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska. Był on zorganizowany przez Fundację Platon im. Kuby Rumińskiego.

 

–  Ryszard Kapuściński, wybitny reporter, pisał o tym, że obraz wojny, niezależnie gdzie ona się toczy, jest nieprzekazywalny, ani obrazem, ani głosem, ani dźwiękiem, ani kamerą. Naszym zadaniem jest zatem empatia, współodczuwanie i realna pomoc dla tych, którzy walczą ze zbrodniczym reżimem Putina. Samorząd województwa już od 24 lutego konsekwentnie tę pomoc realizuje. A jest to pomoc przemyślana, konkretna i co najważniejsze – oczekiwana. To są np. kuchenki gazowe, środki opatrunkowe, to jest kompleksowa opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami świadczona tutaj w Toruniu. Nie zapominamy też o ważnej roli sztuki, która ma moc oczyszczającą i wzmacniającą nadzieję na rychłe zwycięstwo Ukrainy. Jamala za chwilę wyśpiewa nam ukraińskiego ducha walki. Walki o pokój również w naszej części świata – powiedziała przed koncertem przewodnicząca Elżbieta Piniewska.

 

Obywatele Ukrainy mogli oni wziąć udział w koncercie za darmo. W czerwcu wokalistka gościła także na koncercie „Pod Wspólnym Niebem” organizowanym przez Urząd Marszałkowski.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 grudnia 2022 r.

 

Specjalny koncert mikołajkowy dla społeczności z Ukrainy. Występ Jamali. Fot. Justyna Żychniewicz dla Fundacji PlatonSpecjalny koncert mikołajkowy dla społeczności z Ukrainy. Występ Jamali. Fot. Justyna Żychniewicz dla Fundacji PlatonSpecjalny koncert mikołajkowy dla społeczności z Ukrainy. Występ Jamali. Fot. Justyna Żychniewicz dla Fundacji PlatonSpecjalny koncert mikołajkowy dla społeczności z Ukrainy. Występ Jamali. Fot. Justyna Żychniewicz dla Fundacji PlatonSpecjalny koncert mikołajkowy dla społeczności z Ukrainy. Występ Jamali. Fot. Justyna Żychniewicz dla Fundacji PlatonSpecjalny koncert mikołajkowy dla społeczności z Ukrainy. Występ Jamali. Fot. Justyna Żychniewicz dla Fundacji PlatonSpecjalny koncert mikołajkowy dla społeczności z Ukrainy. Występ Jamali. Fot. Justyna Żychniewicz dla Fundacji PlatonSpecjalny koncert mikołajkowy dla społeczności z Ukrainy. Występ Jamali. Fot. Justyna Żychniewicz dla Fundacji Platon

 

 

СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНОЮ

У Миколайки (6 грудня) в Торунському Культурно-Конгресному Центрі Йорданки виступила Джамала. Це українська зірка, переможниця Євробачення, яка своєю творчістю займається розголосом важкого становища українців та закликає до солідарності. У концерті взяла участь голова сеймика Єлизавета Піневська. Він був організований Фондом Платон ім. Куби РумІньского.

 

– Ришард Капусцінський, видатний репортер, писав про те, що образ війни, незалежно від того, де вона відбувається, непередаваний ні зображенням, ні голосом, ні звуком, ні камерою. Тому наше завдання – співпереживання, співчуття і реальна допомога тим, хто бореться зі злочинним режимом Путіна. Цю допомогу воєводське самоврядування послідовно реалізовує з 24 лютого. А це допомога продумана, конкретна і головне – очікувана. Це, наприклад, газові плити, перев’язувальні засоби, це комплексний догляд за дітьми з обмеженими можливостями, що надається тут, в Торуні. Ми також не забуваємо про важливу роль мистецтва, яке володіє очищувальною силою і зміцнює надії на неминучу перемогу України. За мить Джамала заспіває нам український бойовий дух. Боротьба за мир також і в нашій частині світу,- сказала перед концертом голова сеймика Елжбєта Піневська.

 

Громадяни України могли відвідати концерт безплатно. У червні співачка також відвідала концерт «Pod Wspólnym Niebem», організований Урядом Маршалківським.

 

Беата Кшемінська

речник Уряду Маршалківського

 

8 грудня 2022 р.