Aktualności

Sesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Sesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obradował sejmik

Na swym poniedziałkowym (27 listopada) posiedzeniu sejmik województwa przyjął stanowisko, w którym sprzeciwia się planowanym zmianom w prawie wyborczym. „Wbrew tytułowi projektowanej ustawy, skutkiem jej wprowadzenia nie będzie zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych” – czytamy w dokumencie.  

 

 

Zanim rozpoczęła się sesja radni i zaproszeni goście obejrzeli spektakl „Władysław Raczkiewicz – lekcja historii”. Przedstawienie w reżyserii Anny Wołek, przygotowane przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, było zwieńczeniem obchodów Roku Władysława Raczkiewicza na Kujawach i Pomorzu.

 

Na początku sesji odbyła się ceremonia wręczenia Medalu Marszałka Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis – odznaczenie przyznane Zakładowi Historii XX Wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w uznaniu zasług w dziedzinie badań historycznych i propagowania wiedzy o przeszłości naszego regionu, odebrali przedstawiciele tej jednostki.

 

Merytoryczna część obrad rozpoczęła się od przedstawienia informacji na temat audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego, a także stanu oraz uwarunkowań formalno-prawnych budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka. W kolejnych punktach porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, połączenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej oraz ustalenia stawek dotacji dla podmiotów świadczących usługi kolejowe. 

 

Sejmik zmienił część uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu i wybrał skład rady społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni w Inowrocławiu. Przyjął też stanowiska w sprawie obchodów Roku Harcerstwa i 450. rocznicy urodzin Anny Wazówny

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 listopada 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2017 r.

 

Sesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 27 listopada 2017, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP