Aktualności

Ostatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Ostatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sejmik: wsparcie dla Ukraińców i stanowcze „nie” dla fuzji szpitali uniwersyteckich (UA)

Sejmik zdecydował (27 czerwca) o udzieleniu pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu na Ukrainie – naszym ukraińskim przyjaciołom wyślemy specjalistyczną odzież pożarniczą oraz gotowe racje żywnościowe do użycia w warunkach polowych – i przyjął stanowisko, w którym stanowczo sprzeciwia się konsolidacji bydgoskich szpitali uniwersyteckich.

Українська версія внизу сторінки

Sejmik zdecydował (27 czerwca) o udzieleniu pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu na Ukrainie – naszym ukraińskim przyjaciołom wyślemy specjalistyczną odzież pożarniczą oraz gotowe racje żywnościowe do użycia w warunkach polowych – i przyjął stanowisko, w którym stanowczo sprzeciwia się konsolidacji bydgoskich szpitali uniwersyteckich.

Raport oceniający zasoby pomocy społecznej przedstawił na dzisiejszym posiedzeniu dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o problemach związanych ze starzeniem się populacji i rosnącą liczbą niesamodzielnych osób starszych, do których musimy adresować naszą ofertę opiekuńczą. Wskazał także na trafione projekty ROPS w tej dziedzinie, w tym system teleopiekuńczy uzupełniony przez wolontariat sąsiedzki. Raport został dołączony do porządku obrad. Sejmik uchwalił też Strategię Polityki Społecznej Województwa do roku 2030 i wprowadził zmiany do uchwały o powołaniu ROPS, które umożliwią tej instytucji nowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz aktywne reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Drugi ważny blok temat dotyczył inwestycji drogowych. Radni wysłuchali informacji o stanie realizacji tego rodzaju przedsięwzięć w naszym województwie i zaakceptowali pomoc finansową samorządu województwa dla samorządów lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowania remontów dróg. Środki otrzymają powiat świecki, miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie oraz gmina Unisław.

Sejmik zaakceptował zmiany w budżecie województwa 2022 (związane z umieszczeniem w nim m.in. wydatków na zakup nowego taboru kolejowego i regulację wynagrodzeń w kluczowych wojewódzkich instytucjach kultury), a także dofinansowanie przez samorząd województwa tegorocznej edycji Festiwalu Nova Muzyka i Architektura w Toruniu (muzyka klasyczna) oraz promocji Parku Kulturowego w Wietrzychowicach w powiecie włocławskim.

„Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z niepokojem i dezaprobatą przyjmuje informacje o projektowanych działaniach na rzecz konsolidacji szpitali uniwersyteckich nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza oraz nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 (…). Nie ma (…) społecznych oraz medycznych przesłanek do nieakceptowanych działań [wobec tej placówki]. (…) Nie ma zgody na powyższe działania” – czytamy w przyjętym dziś stanowisku w sprawie planowej fuzji bydgoskich szpitali uniwersyteckich. Dokument zostanie skierowany do ministra zdrowia, wojewody kujawsko-pomorskiego i władz rektorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, do którego należą obie lecznice.

Sejmik nadał  Nagrodę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego twórcy potęgi bydgoskiego klubu wioślarskiego Lotto Bydgostia Zygfrydowi Żurawskiemu, który kierował klubem przez ostatnie 31 lat, a na początku czerwca przekazał ster następcy, a samej Lotto Bydgostia wyróżnienie Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae. Na wniosek marszałka Piotra Całbeckiego wyróżnienie Stella Copernicana otrzyma też Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.

Gościem obrad była przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pierwszej kadencji Izabela Kożuch. W swoim wystąpieniu podziękowała za powołanie sejmiku młodych i zapewniła o woli współpracy tego gremium z sejmikiem województwa.

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

23 czerwca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2022 r.

Ostatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnia przedwakacyjna sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

СЕЙМІК: ПІДТРИМКА УКРАЇНЦІВ І ТВЕРДЕ «НІ» ОБ’ЄДНАННЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЛІКАРЕНЬ

Сеймик прийняв рішення (27 червня) про надання гуманітарної допомоги Хмельницькій області України-нашим українським друзям ми відправимо спеціалізований пожежний одяг і готові пайки для використання в польових умовах – і прийняв позицію, в якій він рішуче виступає проти консолідації бидгоських університетських лікарень.

Звіт про оцінку соціальних ресурсів представив на сьогоднішній зустрічі директор Регіонального Центру Соціальної Політики Адам Шпонка. У своїй промові він, зокрема, сказав, про проблеми, пов’язані зі старінням населення та зростаючою кількістю залежних людей похилого віку, до яких ми повинні адресувати нашу пропозицію по догляду. Він також вказав на успішні проекти ROPS у цій сфері, включно з системою дистанційного обслуговування, доповненою волонтерством у сусідстві. Доповідь була додана до порядку денного. Сеймік також прийняв Стратегію Соціальної Політики Воєводства до 2030 року та вніс зміни до постанови про створення ROPS, які дадуть змогу цій інституції вживати нових заходів для людей з інвалідністю та активно реагувати в кризових ситуаціях.

Сеймік ухвалив зміни до воєводського бюджету на 2022 рік (щодо включення до нього, серед іншого, видатків на закупівлю нового рухомого складу та регулювання заробітної плати у ключових воєводських закладах культури), а також співфінансування з воєводське самоврядування цьогорічного фестивалю Nova Muzyka i Architektura в Торуні (класична музика) та просування парку культури у Ветшиховиці у Влоцлавецькому повіті.

«Самоуправління Куявсько-Поморського воєводства із занепокоєнням і неприйняттям сприймає інформацію про заплановані заходи щодо консолідації університетських лікарень № 1 д-ра Антонія Юраша та університетської лікарні № 2 д-ра Яна Бізеля в Бидгощі, що призведе до ліквідація Університетської лікарні № 2. (…). Жодних (…) соціальних та медичних підстав для неприйнятних дій [щодо цього закладу] немає. (…) Згоди на вищезазначені дії немає»,- йдеться в прийнятій сьогодні позиції про планове злиття бидгощських університетських лікарень. Документ буде направлений міністру охорони здоров’я, воєводі Куявсько-Поморського і ректорській владі університету Міколая Коперника, до якого належать обидві лікарні.

Сеймік присудив Почесну Нагороду за Заслуги перед Куявсько-Поморським Воєводством творцеві мощі бидгоського гребного клубу Lotto Bydgostia Зігфріду Журавському, який керував клубом протягом останніх 31 року, а на початку червня передав кермо влади наступнику і самій Lotto Bydgostia нагороду Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae. За пропозицією маршала Пьотра Цалбецького почесну згадку Стелла Копернікана отримає також Куявсько-Поморська Аграрна Палата.

Гостем зустрічі була голова Молодіжного Сеймику Куявсько-Поморського Воєводства першої сесії Ізабела Кожух. У своїй промові вона подякувала за створення молодіжного сеймику та запевнила в готовності цього органу співпрацювати з воєводським сеймиком.

Канцелярія Сеймика
та прес-служба Уряду Маршалківського

23 червня 2022 р
Востаннє оновлено: 4 липня 2022 р