Aktualności

Marszałek Piotr Całbecki udziela wywiadu podczas przerwy w obradach sesji plenarnej Komitetu Regionów, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Marszałek Piotr Całbecki udziela wywiadu podczas przerwy w obradach sesji plenarnej Komitetu Regionów, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Komitet Regionów o zasobach wodnych

Marszałek Piotr Całbecki był sprawozdawcą dobrze przyjętej opinii Europejskiego Komitetu Regionów dotyczącej konieczności modernizacji kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego aktów prawa europejskiego. 6 lipca Komitet Regionów w głosowaniu przyjął ten dokument. 

 

 

– Proponujemy Komisji Europejskiej rewizję dotychczasowych przepisów zawartych w dyrektywie wodnej, które należy dostosować do obecnej sytuacji. Mam nadzieję, że głos komitetu, który wyraziliśmy w naszej opinii, zostanie usłyszany – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Przygotowana przez marszałka Całbeckiego opinia wskazuje pojawiające się wyzwania oraz proponuje rozwiązania w zakresie powszechnego dostępu do wody, ochrony i gwarancji jej jakości oraz dostępu do infrastruktury sanitarnej. W związku z pandemią Covid-19 w dokumencie pojawiły się zapisy mówiące o konieczności rozszerzenia działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń epidemiologicznych. Zgodnie z treścią opinii dyrektywy wodne wymagają aktualizacji. Zaproponowane rozwiązania dotyczą przede wszystkim opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, które zmniejszą poziom zanieczyszczeń wód m.in. pestycydami, farmaceutyki i mikrodrobinami plastiku.

 

Dokument zwraca też uwagę na konieczność większej spójności i koordynacji powiązanych aktów prawnych UE i proponuje, aby Komisja Europejska zbadała potencjał możliwej współpracy z międzynarodowym programem hydrologicznym UNESCO w celu wzmocnienia wiodącej roli Europy w osiąganiu zrównoważonego charakteru zasobów wody na świecie.

 

Opinia, przyjęta 6 lipca przez KR, a wcześniej jednogłośnie podczas posiedzenia właściwej komisji, powstała we współpracy z wybitnym ekspertem w dziedzinie zasobów wodnych, twórcą nowoczesnej koncepcji ekohydrologii profesorem Maciejem Zalewskim, który jest dyrektorem Międzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk i stałym współpracownikiem UNESCO. Była w Brukseli szeroko komentowana. Informacje na ten temat, z wypowiedziami marszałka Piotra Całbeckiego, pojawiły się nie tylko na portalu Komitetu Regionów i na kontach w serwisach społecznościowych Europejskiej Partii Ludowej (reprezentacji której członkiem w KR jest gospodarz naszego województwa), ale także m.in. w związanym z opiniotwórczym portalem „Politico Europe” serwisie „Politico Pro”.

 

Podczas 139 sesji plenarnej (30 czerwca, 1 i 2 lipca) KR zajmował się także m.in. Europejskim Zielonym Ładem (EU Green Deal, plan na rzecz zrównoważonej gospodarki) w kontekście lokalnych i regionalnych wyzwań związanych z koniecznością odbudowy gospodarek po epidemii Covid-19, wpływem zmian demograficznych, nową perspektywą finansową i ekonomicznymi aspektami epidemii. Gośćmi posiedzenia byli wiceprzewodnicząca KE Dubravka Šuica, komisarz ds. budżetu Johannes Hahn i komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

 

Komitet Regionów jest głosem regionalnych i lokalnych społeczności w Brukseli – organem doradczym UE, złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli wszystkich 27 państw członkowskich. Jego podstawową rolą jest artykułowanie zaleceń co do tego, jak Unia Europejska powinna kształtować swą politykę i prawo w kwestiach, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 lipca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2020 r.

 

Sesja plenarna Komitetu Regionów, fot. Europejski Komitet RegionówSesja plenarna Komitetu Regionów, fot. Europejski Komitet RegionówSesja plenarna Komitetu Regionów, fot. Europejski Komitet RegionówSesja plenarna Komitetu Regionów, fot. Europejski Komitet RegionówSesja plenarna Komitetu Regionów, fot. Europejski Komitet RegionówSesja plenarna Komitetu Regionów, fot. Europejski Komitet RegionówSesja plenarna Komitetu Regionów, fot. Europejski Komitet RegionówSesja plenarna Komitetu Regionów, fot. Europejski Komitet RegionówSesja plenarna Komitetu Regionów, fot. Europejski Komitet RegionówMarszałek Piotr Całbecki udziela wywiadu podczas przerwy w obradach sesji plenarnej Komitetu Regionów, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP