Aktualności

Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sesja absolutoryjna sejmiku

Po debacie nad raportem o stanie województwa oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok sejmik udzielił w poniedziałek (25 maja) wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa.

 

Raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego za ubiegły rok przedstawił marszałek Piotr Całbecki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rok 2019 był bardzo korzystny dla gospodarki i rozwoju społecznego naszego regionu. Odnotowaliśmy wysokie wpływy z podatków dochodowych, korzystne trendy rynkowe dla naszych przedsiębiorstw i wysoką dynamikę wzrostu liczby miejsc pracy. Chlubą województwa jest rozbudowana polityka społeczna, obejmująca praktycznie wszystkie obszary, w których niezbędna jest interwencja.  – Osiągnęliśmy cel, jakim jest zrównoważony rozwój regionu – stwierdził w konkluzji gospodarz województwa. 

 

 

Po przerwie sejmik przyjął sprawozdanie finansowe województwa i sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Sejmikowa Komisja Rewizyjna, po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych sejmiku oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaopiniowała pozytywnie oba dokumenty. Po merytorycznej dyskusji sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa. 

 

 

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

 

Sejmik zatwierdził zmiany w podjętej w grudniu ubiegłego roku uchwale w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku (druk nr 33/20 w załącznikach do porządku obrad). Pandemia Covid-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia w zakresie organizowania spotkań spowodowały, że nie było możliwe dokończenie procesu współtworzenia strategii w porozumieniu z szerokim gronem partnerów społeczno-gospodarczych. W tej sytuacji konieczne jest przedłużenie prac i przesunięcie kolejnych zaplanowanych działań. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i aktualnych uwarunkowań oraz zebranych już od partnerów propozycji programowych powstały przyjęte 13 maja przez zarząd województwa założenia do strategii. Do 2 czerwca można składać uwagi i wnioski do tego dokumentu.

 

 

Radni uchwalili apel w sprawie interwencji policji wobec mieszkańców Bydgoszczy, w tym radnego województwa Romana Jasiakiewicza, w dniach 1-3 i 9 maja, skierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego policji. Treść apelu

 

– Sesja absolutoryjna jest jedną z ważniejszych w ciągu roku, cieszę się, że udało się ją sprawnie przeprowadzić w trudnych warunkach. Udzielenie absolutorium marszałkowi i zarządowi jest wyrazem zaufania radnych co do kierunków rozwoju województwa – powiedziała po sesji przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

 

 

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 maja 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2020 r.

 

Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP