Aktualności

Ośrodek pomocowy prowadzony przez bydgoskie albertynki, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Ośrodek pomocowy prowadzony przez bydgoskie albertynki, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Mieszkania dla potrzebujących

Z myślą o osobach starszych, wymagających stałej opieki, wychodzących z bezdomności, usamodzielniających się wychowankach domów dziecka oraz pieczy zastępczej na Kujawach i Pomorzu powstają mieszkania chronione i wspomagane. Placówki tego typu działają już w Bydgoszczy i Kamieniu Krajeńskim (powiat sępoleński), kolejne budowane są w Tucholi i Toruniu. Inwestycje realizowane są przy wsparciu środków z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Mieszkania chronione i wspomagane powstają z myślą o osobach najsłabszych, które pod opieką specjalistów przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub uzyskują pomoc niezbędną w codziennym funkcjonowaniu. Rodzajem mieszkań chronionych są mieszkania wspierające i treningowe. Na realizację tego rodzaju projektów pomocowych przeznaczamy środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego mówi marszałek Piotr Całbecki

 

W Kamieniu Krajeńskim powstały dwa mieszkania chronione dla dziewięciu osób starszych. Inwestycja została zrealizowana na dwóch nieużywanych kondygnacjach budynku kamieńskiego Domu Pomocy Społecznej. Obiekty są przeznaczone dla osób, które nie wymagają całodobowej opieki ze strony placówki, ale potrzebują wsparcia ze względu na wiek i trudną sytuację życiową. Koszt inwestycji to 329 tysięcy złotych w materiale: „Mieszkania dla seniorów w kamieńskim DPS”.

 

Miasto Bydgoszcz realizowało projekt przebudowy zdegradowanych lokali zasobu komunalnego miasta w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane. W ten sposób powstało pięć lokali przy ulicach: Kanałowej, Nakielskiej, Chełmińskiej, Grunwaldzkiej i Długosza, w których znalazło się miejsce dla 20 osób bezdomnych i niepełnosprawnych. Koszt realizacji tego projektu wyniósł 791 tysięcy złotych.

 

Największy obiekt przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia powstał w bydgoskim centrum pomocowym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Oprócz stołówki, która służy także jako miejsce prowadzenia warsztatów terapii manualnej, mieszczą się tu mieszkania interwencyjne oraz pokoje do spotkań z prawnikiem l lekarzem. Koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych, na co złożyły się środki z PRO i dotacja z budżetu województwa. Więcej o inwestycji pisaliśmy w materiale „Prace wykończeniowe w ośrodku pomocowym bydgoskich albertynek„.

 

W Tucholi w trakcie budowy jest budynek Powiatowego Centrum Wsparcia, w którym swoją siedzibę znajdą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztat Terapii Zajęciowej w Tucholi, środowiskowy dom samopomocy oraz właśnie mieszkania wspierane dla osób niepełnosprawnych. Zamieszkają tam cztery osoby. Całkowity koszt inwestycji to 13 milionów złotych.

 

W budynku po dawnym toruńskim domu dziecka przy ulicy Bydgoskiej 74 powstaną dwa mieszkania chronione dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (każde dla czterech osób) oraz mieszkanie wspomagane dla osób bezdomnych, które znalazły pracę i usamodzielniają się (również dla czterech osób). Obiekt zostanie przebudowany i przejdzie gruntowny remont. Będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi dzięki zewnętrznej windzie. Każde mieszkanie składać się będzie z jednoosobowych pokoi z aneksem kuchennych i toaletą. Do wspólnego użytku będą również świetlica i pomieszczenie gospodarcze. Koszt całej inwestycji to blisko 3 miliony złotych.

 

Dwa mieszkania wspomagane dla osób niesamodzielnych, w szczególności starszych i niepełnosprawnych, powstaną także w budynku przy ulicy Mickiewicza 57 w Toruniu. Projekt jest częścią większej inwestycji realizowanej przez władze miasta. Budynek zostanie ocieplony, pojawia się nowe drzwi i okna. Wnętrze zostanie gruntownie wyremontowane, pojawią się nowe instalacje: wodno-kanalizacyjna, grzewcza i wentylacyjna. Mieszkania będą wyposażone w meble i sprzęt niezbędny w codziennym funkcjonowaniu. Koszt inwestycji to 2 miliony złotych.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

25 maja 2020 r.

 

Ośrodek pomocowy prowadzony przez bydgoskie albertynki, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP Ośrodek pomocowy prowadzony przez bydgoskie albertynki, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP