Aktualności

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Seniorzy muszą czuć się tu dobrze

Domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, wsparcie psychogeriatryczne, szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym, środki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów senioralnych, a także marszałkowski pilotażowy program opieki senioralnej – samorząd województwa prowadzi konsekwentną i aktywną politykę społeczną także w sferze dotyczącej trzeciego wieku.

 

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Przygotowane przez nas propozycje i rozwiązania to właściwa odpowiedź na te wyzwania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

Projekty w dziedzinie polityki senioralnej, realizowane z udziałem i przy wsparciu finansowym samorządu województwa kujawsko-pomorskiego:

 

 • Domy dziennego pobytu.Marszałkowskie środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły utworzenie miejsc opieki w 40 takich placówkach. Domy oferują opiekę, w tym posiłki, organizują zajęcia, imprezy i spotkania towarzyskie. Funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej przez 8 godzin dziennie. Z usług tych placówek skorzysta w sumie 1,1 tysiąca osób – seniorów i niepełnosprawnych wymagających opieki oraz ich opiekunów. Więcej: Domy z myślą o seniorach

 

 • Kluby seniora i centra usług środowiskowych.Wsparcie z RPO trafiło również na utworzenie 275 miejsc dla seniorów w 5 klubach seniora: w Chełmży, Płużnicy, Bydgoszczy, Lubiczu i Inowrocławiu. To miejsca spotkań osób starszych, które organizują między innymi zajęcia aktywizujące i integrujące. Ponad 600 podopiecznych skorzysta też z oferty z niestacjonarnych centrów usług środowiskowych, które powstają przy niektórych domach dziennego pobytu i klubach seniora. Centra świadczą wsparcie informacyjne, szkolą opiekunów, kierują podopiecznych do odpowiednich instytucji, są również bazą lokalową dla opiekunów i asystentów.

   

 • Gospodarstwa opiekuńcze w ramach projektu „Zielona opieka”.Projekt oferuje pobyty dzienne w tradycyjnych gospodarstwach rolnych oraz interesujące, dostosowane do zainteresowań seniorów zajęcia. W 15 gospodarstwach opiekuńczych w powiatach brodnickim, mogileńskim, świeckim, tucholskim i wąbrzeskim w kilkuosobowych grupach integruje się łącznie 225 starszych pań i panów. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie otrzymały za ten projekt Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W przygotowaniu jego kolejna edycja. Nabór gospodarstw i podopiecznych ruszy jesienią. Więcej: Opieka w zagrodzie – seniorzy polubili wieś

 

 • Wojewódzki pilotażowy program opieki senioralnej.Wsparciem objęliśmy 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym regionie. Wśród proponowanych rozwiązań są opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej, a także bransoletka życia – czyli system opiekuńczo-ratunkowy oparty na nadajnikach (w formie bransoletek lub wisiorków) umożliwiających szybkie wezwanie pomocy. W ramach rozszerzenia pilotażu jesienią rozdysponujemy 100 dodatkowych bransoletek życia. Więcej: 100 dodatkowych bransoletek życia

 

 • „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.Projekt obejmuje wsparciem 200 chorych i 300 opiekunów z Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Dotyczy rozwoju kompleksowej sieci wsparcia – skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej oraz aktywizacji społecznej w miejscu zamieszkania, informacje na: otepienni.pl; www.rops.torun.pl, fanpage „OtępieNIE” na Facebooku.

 

 • Szczepienia przeciwko pneumokokom.W 2018 roku z marszałkowskiego programu bezpłatnych szczepień skorzysta 1,1 tysiąca osób w wieku powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka (leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej). Udział w programie zadeklarowało 18 samorządów terytorialnych, które pokrywają połowę kosztów szczepień. Lista.

 

 • Program zapobiegania upadkom dla seniorów. Samorząd województwa finansuje regionalny program profilaktyczny obejmujący w tym roku ponad 700 osób w całym regionie. Upadki i ich konsekwencje to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji starszych osób i potencjalne zagrożenie życia – wynika z badań Narodowego Instytutu Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii. Trwają nabory do programu. Pierwsze zajęcia odbędą się w połowie września. Więcej: Kolejny marszałkowski program adresowany do seniorów

 

 • Pomoc dla organizacji pozarządowych w realizacji projektów przygotowanych z myślą o seniorach.Z myślą o aktywizacji i integracji społecznej seniorów 90 tysięcy złotych wsparcia z budżetu województwa trafiło w tym roku na realizację 22 imprez rekreacyjnych, zlotów, spotkań i zajęć edukacyjnych dla osób starszych. Marszałkowskie wsparcie pomaga też w organizacji opieki nad osobami przewlekle chorymi – na realizację 20 tego typu projektów samorząd województwa przekazał pozarządówkom 250 tysięcy złotych z budżetu.

 

Wszystkie informacje na temat marszałkowskiej polityki senioralnej, a także konkretnych narzędzi wsparcia seniorów w miejscu i rejonie zamieszkania dostępne pod telefonem informacyjnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: 56 657 14 69 (w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 7.30-14.00.).

 

Informacji o możliwościach i formach wsparcia, pomocy środowiskowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej i sportowej oraz infrastrukturze senioralnej udzielają także punkty Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej. Pracownicy RCIS dostępni są w następujących miejscach i terminach:

 

 • INOWROCŁAW, w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 w Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu, Aleja Okrężna 79;
 • GRUDZIĄDZ, w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11-13;
 • BYDGOSZCZ, w każdą środę w godz. od 9.00 do 13.00 w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, ul. Dra E. Warmińskiego 10;
 • WŁOCŁAWEK, w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14;
 • TORUŃ, w każdy piątek w godz. od 9.00 do 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93.

 

Więcej: Rusza nasza informacja senioralna.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 czerwca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 sierpnia 2018 r.