Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Sezon na restaurację zabytków

Rusza kolejny sezon wspieranych przez samorząd województwa remontów konserwatorskich i prac restauratorskich w kujawsko-pomorskich zabytkach. Podczas ostatniej sesji sejmik podjął decyzję o przyznaniu dotacji między innymi na prace ratunkowe w trzech zagrożonych kościołach – św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach (gmina Chełmno) oraz św. Stanisława Biskupa w Ciężkowie (gmina Szubin).

 

– Wsparcie na odnawianie zabytków przekazujemy od lat. Chodzi zarówno o remonty dachów i ścian, jak i zadania z zakresu renowacji wnętrz czy konserwacji cennego wyposażenia zabytkowych gmachów. Dziękuję właścicielom i administratorom tych obiektów za współpracę, zaangażowanie i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W latach 2007-2017 ponad 80 milionów złotych wsparcia samorządu województwa ze środków unijnych i budżetu trafiło na ponad 1,2 tysiąca prac w zabytkach, od remontów konserwatorskich po restaurację dzieł sztuki. Kolejne kilkadziesiąt milionów złotych z RPO rozdysponowaliśmy na realizację projektów indywidualnych, między innymi w zabytkach Chełmna, Aleksandrowa Kujawskiego, Bydgoszczy i Torunia, Włocławka i Grudziądza. Co roku przyznajemy też medale Medale Hereditas Saeculorum, wyróżniając dobre praktyki i osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytkowych obiektów. Naszą aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która przyznała naszemu województwu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra.

 

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski nabór wniosków o wsparcie finansowe na prace w zabytkach w 2018 roku zakończył się w grudniu. Uchwała sejmiku w sprawie przyznania dotacji została podjęta marcu, a podczas czerwcowej sesji radni zdecydowali o aktualizacji listy tegorocznych zadań. Dotacje w wysokości blisko 10 milionów złotych trafią na realizację 213 przedsięwzięć. Będziemy je wspierać ze środków budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiele z nich to kolejne etapy projektów rozpoczętych w poprzednich latach. Oprócz remontów, dotyczących na przykład naprawy cieknących dachów w budynkach kościelnych, nie brakuje też projektów z zakresu renowacji, odnowy i konserwacji fresków czy ołtarzy.

 

Lista wszystkich dotacji

 

Podczas ostatniej sesji sejmiku radni zdecydowali też o przyznaniu dotacji na realizację prac interwencyjnych w trzech kościołach (to specjalny tryb umożliwiający udzielenie dotacji poza standardowym naborem wniosków, z przeznaczeniem na prace ratunkowe wynikające z zagrożenia zabytku):

  • katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy – wsparcie w wysokości 250 tysięcy złotych trafi na prace ratunkowe w obrębie prezbiterium, które zapobiegną zawaleniu ołtarza głównego,
  • kościele św. Stanisława w Ciężkowie (gmina Szubin) – wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych umożliwi odbudowę dachu po pożarze z listopada 2017 roku,
  • kościele Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach (gmina Chełmno) – 1 tysiąc złotych dotacji umożliwi parafii wystąpienie w roli partnera w marszałkowskim unijnym projekcie wspierania prac w zabytkach. Wsparcie trafi na prace interwencyjne zapobiegające zawaleniu wieży kościoła.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 czerwca 2018 r.