Aktualności

Fot. Tytus Szabelski
Fot. Tytus Szabelski

RPO: słońce w służbie energetyki

Trwa nabór w ogłoszonych przez zarząd województwa w ostatnich dniach grudnia konkursach RPO o dofinansowanie projektów dotyczących produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Chodzi o budowę mikroinstalacji służących do ogrzewania wody i produkcji energii elektrycznej oraz przebudowę i modernizację energetycznych instalacji przesyłowych.

 

W konkursie dotyczącym mikroinstalacji, wykorzystywanych do ogrzewania i dostarczania energii elektrycznej do budynków mieszkalnych i publicznych, w tym obiektów publicznej służby zdrowia, jest do podziału ponad 43 miliony złotych. Pula podzielona została na trzy segmenty: 30 mln złotych przeznaczamy na przedsięwzięcia dotyczące budynków mieszkalnych i publicznych (z wyłączeniem obiektów służących opiece zdrowotnej), 4,3 mln złotych na inwestycje w obiektach medycznych (w wyłączeniem szpitali wojewódzkich), 8,6 mln złotych na inwestycje w szpitalach podległych samorządowi województwa. W pierwszym przypadku do aplikowania zapraszamy samorządy lokalne, w drugim samorządy lokalne prowadzące instytucje medyczne lub ich jednostki, w trzecim wnioski aplikacyjne mogą składać samorząd województwa lub samorządowe wojewódzkie osoby prawne.

 

Zakładamy, że powstałe w ten sposób instalacje będą służyć zarówno indywidualnym gospodarstwom domowym, jak i instytucjom publicznym, w tym szpitalom i przychodniom. Tym, co może szczególnie zainteresować mieszkańców regionu, jest możliwość sfinansowania w ten sposób paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach jednorodzinnych lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na danym obszarze. Wniosek musi w takim przypadku złożyć gmina. Wsparcie może wynieść do pół miliona złotych.

 

Wnioski można składać do 28 kwietnia, zakładany termin rozstrzygnięcia konkursu we wrześniu 2017.

 

 

Konkurs dotyczący finansowania sieci przesyłowych związanych z dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych to oferta dla operatorów takich systemów. Do wzięcia jest 66,5 mln złotych.

 

Wnioski można składać do 28 kwietnia, zakładany termin rozstrzygnięcia konkursu we wrześniu 2017.

 

 

Informacja o wszystkich aktualnych konkursach

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 stycznia 2017 r.