Aktualności

OSP w Pokrzydowie (gmina Zbiczno, powiat brodnicki), fot. Mikołaj Kuras
OSP w Pokrzydowie (gmina Zbiczno, powiat brodnicki), fot. Mikołaj Kuras

RPO: pomoc dla strażaków i ochrona przed powodzią

W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są środki na przeciwdziałanie skutkom zdarzeń kryzowych, w tym pożarów, powodzi i susz. Wsparcie w ramach dwóch aktualnych naborów wniosków trafi na zakup specjalistycznego sprzętu dla strażaków ochotników, a także realizację inwestycji zwiększających zdolności retencyjne zbiorników wodnych.

 

– W Kujawsko-Pomorskiem wspieramy działalność służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, stale modernizujemy też budowle hydrotechniczne chroniące nas przed żywiołem. W sytuacjach kryzysowych pomaga też powołane z naszej inicjatywy Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Urząd Marszałkowski systematycznie wspiera działania kujawsko-pomorskich strażaków, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i struktur ochotniczych. W puli dwóch konkursów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego ogłoszonych z myślą o doposażeniu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest w sumie 10 milionów złotych. Dofinansowanie trafi na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów, niezbędnego dla skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. Nabór wniosków w pierwszym konkursie zakończył się lipcu, drugi odbędzie się między 17 a 28 października. WIĘCEJ.

 

Środki z RPO pomogą też w działaniach z zakresu ochrony mieszkańców i ich majątku przez wielką wodą, a także w przeciwdziałaniu zgubnym dla upraw rolniczych skutkom suszy. Dofinansowanie w wysokości 22 milionów złotych trafi na realizację przedsięwzięć zwiększających zdolności retencyjne zbiorników wodnych. Chodzi o projekty z zakresu małej retencji – budowę lub remont jazów, zastawek, zbiorników i stopni wodnych oraz inwestycje przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe i przywracające naturalne koryta rzeczne. Wsparcie trafi też na działanie informacyjno-edukacyjne skierowane do osób dotkniętych ryzykiem powodzi. O środki mogą ubiegać się samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje rządowe oraz inne osoby posiadające osobowość prawną. Nabór wniosków ruszy 26 września i potrwa do 14 października. WIĘCEJ.

 

Więcej o aktualnych konkursach w ramach RPO

 

Czytaj też:

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 września 2016 r.