Aktualności

Przebudowa odcinka drogi nr 251 między Żninem a granicą województwa wkrótce się rozpocznie, fot. Tymon Markowski
Przebudowa odcinka drogi nr 251 między Żninem a granicą województwa wkrótce się rozpocznie, fot. Tymon Markowski

Ze Żnina do Wielkopolski nową drogą

Trwa przetarg na wybór wykonawcy gruntownej przebudowy 15-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 od Żnina do granicy województwa. To jedna z pierwszych dużych inwestycji na wojewódzkich trasach, którą zrealizujemy z udziałem wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

– Zadanie dotyczy ostatniego wymagającego przebudowy fragmentu drogi nr 251, która wraz z trasą nr 252 komunikuje południową część województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnich latach przebudowane zostały już odcinki pomiędzy Żninem, Barcinem, Pakością, Inowrocławiem i Włocławkiem – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Więcej o inwestycjach na drogach wojewódzkich w latach 2007-2015

 

W ramach realizacji inwestycji jezdnia na odcinku od Żnina do granicy województwa zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. W Żninie zaplanowano też przebudowę i wzmocnienie mostu na rzece Gąsawka w ciągu ulicy Dworcowej. Łuki na drodze zostaną dostosowane do obecnie obowiązujących norm. Przebudowane będą przepusty, zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy na posesje. Przy wjeździe do Żnina powstanie miejsce do kontroli i ważenia pojazdów – tego typu rozwiązania pozwalają inspektorom transportu drogowego skutecznie walczyć z przeciążonymi pojazdami, które są najbardziej odpowiedzialne za degradację dróg.

 

Zaplanowano też poprawę geometrii skrzyżowań z innymi drogami a także budowę i przebudowę oświetlenia oraz odwodnienia drogi. Trasa zyska trwałe oznakowanie poziome z termoplastu oraz nowe oznakowanie pionowe. Powstanie też trzywlotowe rondo w Juncewie (obecne skrzyżowanie z drogą na Sielec). Węzeł który połączy drogę z planowaną drogą ekspresową S5 zrealizuje GDDKiA. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe (więcej).

 

Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2018 roku. O wyborze najkorzystniejszej oferty oprócz ceny decydować będą również czas udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz doświadczenie firm budowlanych. Zadanie finansowane jest w oparciu o środki  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.

 

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji. Zarząd województwa podjął już decyzję o ogłoszeniu przetargów na wybór wykonawców prac na trasach: z Lipna do granicy województwa (nr 559), ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548), z Brześcia do Kowala (nr 265) oraz na dwóch odcinkach drogi Tuchola-Świecie (nr 240). Więcej.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

19 września 2016 r.