Aktualności

Ze wsparcia, którymi dysponują LGD skorzystało między innymi Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” prowadzące turystyczną Wioskę Górniczą, fot. Tymon Markowski
Ze wsparcia, którymi dysponują LGD skorzystało między innymi Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” prowadzące turystyczną Wioskę Górniczą, fot. Tymon Markowski

Lokalne partnerstwa w działaniu

Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządów oraz przedsiębiorców, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”, rozpoczynają realizację zadań zapisanych w lokalnych strategiach rozwoju. Na konferencję inaugurującą oficjalnie wdrażanie swojej strategii zaprasza w środę (21 września) LGD „Ziemia Gotyku”.

 

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, których realizacja właśnie się rozpoczyna. W planach jest wiele ważnych społecznie działań, w których świetnie sprawdzą się między innymi organizacje pozarządowe – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Mechanizm wspierania inicjatyw lokalnych poprzez działalność lokalnych grup działania sprawdził się już w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (na lata 2007-2013). Wówczas środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymało 20 lokalnych grup działania, których aktywność skupiała się na obszarach wiejskich. Działało też 5 lokalnych grup rybackich, które korzystały ze środków w ramach Programu Operacyjnego „Ryby”.

 

W unijnym rozdaniu na lata 2014-2020 wsparcie na działalność LGD  kierujemy w ramach mechanizmu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). To jedno z narzędzi realizacji polityki terytorialnej województwa. Jesteśmy jedynym samorządem w kraju, który zastosował RLKS w tak dużej skali. Obejmie on nie tylko tereny wiejskie, ale również mieszkańców wszystkich miast, a działania LGD będą realizowane na obszarze prawie całego województwa.

 

Do dyspozycji LGD są – tak jak wcześniej ­– środki z PROW (ponad 42 miliony euro), a także wielomilionowe wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (76 milionów euro) oraz PO Ryby (3 miliony euro). W puli jest w sumie około pół miliarda złotych.

 

W Kujawsko-Pomorskiem powstały dwa rodzaje LGD, które będą korzystać z różnych unijnych programów:

 

  • LGD w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców (zgodnie z przepisami mogą być realizowane na miejskich obszarach, które zamieszkuje do 150 tysięcy mieszkańców) – do ich dyspozycji będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie trafi na realizację tzw. projektów miękkich.

 

Lista LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców z informacją o planowanych działaniach

 

  • LGD obejmujące obszary wiejskie i rybackie oraz miasta do 20 tysięcy mieszkańców – zakres realizowanych zadań będzie większy od LGD w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Do ich dyspozycji będą środki w ramach PROW, RPO oraz PO Ryby, a wsparcie można przeznaczyć między innymi na projekty inwestycyjne.

 

Lista LGD na terenach wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkańców z informacją o planowanych działaniach

 

 

Wszystkie lokalne grupy działania przygotowały już lokalne strategie, które są podstawą do realizacji zapisanych w nich działań (więcej). Właśnie rozpoczyna się ich wdrażanie. Organizowane przez LGD nabory wniosków o dofinansowanie ruszą jeszcze w tym roku.

 

Wśród lokalnych grup działania, które jako pierwsze oficjalnie inaugurują realizację lokalnych strategii rozwoju jest LGD „Dolina Drwęcy”, działająca na obszarze 6 gmin: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, miasto Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin oraz Zbójno. Do dyspozycji LGD jest w sumie 4,2 miliona euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W niedzielę (18 września) LGD „Dolina Drwęcy” zorganizowała Festyn Jesienny w Dolinie Drwęcy, który odbył się w świetlicy wiejskiej w Białkowie (gmina Golub-Dobrzyń). W programie znalazło się przedstawienie głównych założeń lokalnej strategii rozwoju, a także liczne atrakcje dla mieszkańców – degustacje potraw, pokazy rękodzieła, prezentacje artystyczne, występy, konkursy z nagrodami i wiele innych.

 

W środę (21 września) konferencję inaugurującą wdrażanie lokalnej strategii rozwoju organizuje LGD „Ziemia Gotyku”, działająca na obszarze 5 gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz miasta Chełmża. Do jej dyspozycji są w sumie 4 miliony euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uczestnicy środowego spotkania poznają główne założenia strategii, a także możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach planowanych naborów wniosków. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Imperium w Chełmży.

 

Czytaj też: Zmieniamy kujawsko-pomorską wieś

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 września 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 19 września 2016 r.