Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Unijne wsparcie: na rzecz przyrody, przeciw smogowi

Działań na rzecz ochrony środowiska dotyczą dwa spośród trwających obecnie konkursów o dofinansowanie ze środków RPO 2014-20. Adresatami wsparcia są instytucje publiczne, projekty mogą dotyczyć inwestycji związanych z ochroną przyrody i budowy ścieżek rowerowych.

 

Ponad 8,5 miliona złotych przeznaczamy na rozwijanie infrastruktury, która pozwoli na właściwe kierowanie ruchem turystycznym na obszarach szczególnie przyrodniczo cennych oraz ochronę siedlisk i gatunków; na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych; budowę, modernizację i doposażenie ośrodków działających w sferze bioróżnorodności i edukacji ekologicznej; komplementarne z inwestycyjnymi przedsięwzięcia informacyjne i edukacyjne.

 

O środki mogą aplikować wyłącznie instytucje – samorządy terytorialne (oraz ich związki i jednostki), administracja rządowa i organizacje pozarządowe. Termin upływa z końcem maja, rozstrzygnięcie zakładamy w październiku.

 

Maksymalne dofinansowanie wynosi 85 proc. wartości przedsięwzięcia.

 

 

Do końca kwietnia potrwa natomiast nabór wniosków w konkursie o wsparcie projektów dotyczących rozbudowy i modernizacji sieci ścieżek rowerowych na terenach zurbanizowanych.

 

– Zrównoważony transport miejski to jedna ze strategii niskoemisyjnych. Warto pamiętać o tym w czasie, gdy wiele miast w całym kraju musiało ogłosić alarm smogowy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Wnioski aplikacyjne mogą składać samorządy lokalne, do podziału jest ponad 17 milionów złotych. Rozstrzygnięcie we wrześniu.

 

 

Ogłoszenia i informacje o wszystkich konkursach RPO oraz o wynikach naborów

Aktualne konkursy RPO

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 lutego 2017 r.