Aktualności

Biblioteka w bydgoskim Ośrodku Braille’a, fot. Piotr Ulanowski/freepress.pl dla UMWKP
Biblioteka w bydgoskim Ośrodku Braille’a, fot. Piotr Ulanowski/freepress.pl dla UMWKP

Inwestycje w edukacji

Urząd Marszałkowski opracował pakiet inwestycyjny dotyczący modernizacji i rozwoju oferty instytucji edukacyjnych podległych samorządowi województwa – bydgoskiego Ośrodka Braille’a, którego modernizacja zostanie przeprowadzona jako pierwsza, oraz czterech innych placówek w Bydgoszczy i Toruniu. Łączna wartość planowanych inwestycji przekracza 73 miliony złotych.

 

Warte blisko 4 miliony złotych przedsięwzięcie inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Braille’a łączy przebudowę, modernizację i remont adaptacyjny budynku warsztatów kształcenia zawodowego. Powstaną tu dwie nowe w pełni wyposażone pracownie – kelnerska dla technikum i florystyczna dla szkoły policealnej – a dwanaście istniejących (do nauki zawodów mechanika, montera maszyn, elektromechanika, ślusarza, pracownika obsługi hotelowej, kucharza, masażysty, tyfloinformatyka i technika administracji) przejdzie gruntowaną modernizację.

 

– Bydgoski ośrodek to jedyny w północnej Polsce i bodaj największy w kraju tego typu zespół edukacyjny. Duży nacisk kładzie się tu m. in. na wczesne wspomaganie rozwoju małego, niewidomego i słabo widzącego, dziecka. Cieszy, że władze Bydgoszczy, rozumiejąc potrzeby edukacyjne tego środowiska, zdecydowały się przekazać przylegającą do ośrodka nieruchomość na potrzeby planowanych inwestycji, umożliwiając dalszy rozwój instytucji – podkreśla wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, który założenia najbliższych samorządowych wojewódzkich inwestycji w dziedzinie edukacji prezentował 31 stycznia podczas spotka z mediami w bydgoskim Ośrodku Braille’a.

 

Finansowanie projektu zostało już zagwarantowane z naszego RPO 2014-20. Przetarg na roboty zostanie ogłoszony jeszcze w pierwszym kwartale 2017, przetarg na dostawy wyposażenia w roku przyszłym. Więcej

 

W Ośrodku Braillle’a na różnych poziomach kształcenia uczy się obecnie ponad czterystu młodych ludzi. Jest to młodzież niewidząca, słabowidząca i głuchoniewidoma. Planujemy utworzyć tu jeszcze przedszkole, pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione.

 

„Korczak”: pracownie i przedszkole; „Maczek”: nowe warsztaty

 

Toruński Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka dedykowany jest dzieciom i młodzieży z różnego stopnia niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. Są tu przedszkole, podstawówka, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy. Zgodnie z założeniami powstanie tu nowy obiekt na potrzeby przedszkola na dwadzieścia sześć miejsc, a następnie sfinansujemy działalność placówki, w tym dodatkowe zajęcia dla dzieci i turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci i ich rodziców.

 

Także w tym przypadku źródłem finansowania będzie RPO. Wnioski aplikacyjne zostaną złożone we wrześniu 2017 (budowa) i październiku 2018 (część „miękka” przedsięwzięcia), łączna wartość zakładanych projektów to blisko 8 milionów złotych.

 

W planie są też modernizacja i rozbudowa pracowni i warsztatów kształcących przyszłych kucharzy i cukierników, krawców i fryzjerów, obsługę hotelową oraz monterów. Koszt wyniesie 19,5 mln złotych, wniosek o dofinansowanie RPO składamy w we wrześniu, rozpoczęcie inwestycji w połowie przyszłego roku.   

 

Nowe warsztaty kształcenia praktycznego powstaną też w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Maczka w Bydgoszczy, którego wychowankowie to osoby niesłyszące i słabo słyszące. Pomogą w poznawaniu tajników przyszłego zawodu młodym kandydatom m. in. na techników żywienia, techników dentystycznych, techników ogrodników i techników informatyków. W tym przypadku wniosek o dofinansowanie z RPO przygotowywany jest na drugi kwartał 2018, przewidywany koszt to 8 mln złotych.

 

Centrum Medyczno-Społeczne i Ośrodek Dokształcania

 

Planowane inwestycje w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wiążą się z przenosinami tej szkoły do pozyskanego od samorządu Torunia budynku w sąsiedztwie Szpitala Specjalistycznego przy Konstytucji 3 Maja. Po przebudowie i modernizacji powstanie tu ponad trzydzieści pracowni nauki zawodu, kształcących m. in. terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych oraz opiekunów medycznych i techników ortopedów.

 

Wartość inwestycji szacowana jest na 13,8 mln złotych, wniosek o dofinansowanie przygotowujemy z myślą o przyszłym roku.

 

Kształcenie zawodowe na wysokim poziomie to także domena Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. Na potrzeby nowo organizowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych powstaną tu system pracowni kształcenia praktycznego w zawodach cieszących się obecnie zainteresowaniem na rynku pracy (m. in. kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz), pracownia językowa i internat na 250 miejsc.

 

Koszt został oszacowany na ponad 20 mln złotych, projekt będzie gotowy do aplikowania o środki na realizację na początku przyszłego roku.

 

Wszystkie projekty przygotowuje i prowadzi Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych w marszałkowskim Departamencie Edukacji.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 lutego 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2017 r.

 

Konferencja prasowa wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i dyrektora Ośrodka Braille’a Małgorzaty Szczepanek, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja prasowa wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i dyrektora Ośrodka Braille’a Małgorzaty Szczepanek, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja prasowa wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i dyrektora Ośrodka Braille’a Małgorzaty Szczepanek, fot. Tymon Markowski dla UMWKPBydgoski Ośrodek Braille’a, fot. Tymon Markowski dla UMWKPBydgoski Ośrodek Braille’a, fot. Tymon Markowski dla UMWKPBydgoski Ośrodek Braille’a, fot. Tymon Markowski dla UMWKPBydgoski Ośrodek Braille’a, fot. Tymon Markowski dla UMWKPBiblioteka w bydgoskim Ośrodku Braille’a, fot. Piotr Ulanowski/freepress.pl dla UMWKP