Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Doceniamy nasz RPO

Aż 98 procent mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego uważa, że nasz Regionalny Program Operacyjny 2007-13 przyczynił się do rozwoju regionu, a blisko 90 procent zauważa prorozwojowe działania programu także w odniesieniu do własnego najbliższego otoczenia – wynika z przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego niezależnego badania na potrzeby raportu podsumowującego efekty RPO poprzedniej perspektywy.

 

Zdecydowana większość z nas jest zdania, że najważniejsze pozytywne zmiany zaszły w dziedzinie sieci drogowej (93 proc.) i jakości dróg (91 proc.), dbałości o środowisko naturalne (86 proc.), poprawy estetyki otoczenia (83 proc.) i rozwoju zaplecza turystycznego (80 proc.). Doceniamy też powstanie nowych terenów inwestycyjnych (68 proc.), rozwój telekomunikacji (61 proc.) i biznesu (57 proc.) oraz nową jakość w transporcie publicznym (56 proc.). Więcej niż co drugi mieszkaniec Kujaw i Pomorza zauważa, że realizacja programu poprawiła warunki w szkołach i sytuację na runku pracy; połowa, że sprawdziła się w roli mechanizmu przywracającego godne życie zdegradowanym okolicom; co trzeci, że dobry kierunek zmian daje się też zauważyć w placówkach służby zdrowia.

 

Z „twardej” części badania wynika, że dzięki programowi powstało ponad 4 300 trwałych miejsc pracy, a produkt krajowy brutto województwa wzrósł o 3,9 proc. Obszar poddany rewitalizacji to łącznie 400 hektarów, mieszka na nim prawie ćwierć miliona ludzi. Blisko trzy tysiące firm będących beneficjentami wsparcia wprowadziło na rynek ponad 3200 nowych lub ulepszonych produktów. Zyskaliśmy 57 zupełnie nowych produktów turystycznych, z których skorzystało już 60 tysięcy odwiedzających nasz region. Dzięki 150 kilometrom nowo zbudowanej sieci szerokopasmowego internetu i podłączeniu do niej 111 instytucji publicznych ponad 200 tysięcy osób korzysta z różnego rodzaju usług online.

 

Wymierne efekty RPO 2007-13 to także 94 kilometry nowych i blisko 700 kilometrów zmodernizowanych dróg, 230 kilometrów nowej lub odnowionej sieci kanalizacyjnej, z której korzysta 30 tysięcy osób, i 68 zbudowanych od podstaw lub przebudowanych obiektów użyteczności publicznej.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 stycznia 2017 r.