Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

RPO dla Inowrocławia

Marszałek Piotr Całbecki gościł 15 czerwca z gospodarską wizytą w Inowrocławiu. Podczas spotkania z prezydentem Ryszardem Brejzą była mowa między innymi o projektach realizowanych w mieście dzięki wsparciu w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Suma rozdysponowanego dotąd wsparcia z naszego RPO na lata 2014-2020 na realizację różnego rodzaju projektów na terenie miasta Inowrocław przekroczyła już 92 miliony złotych. Najwięcej, bo blisko 37 milionów złotych, trafiło na rozwój transportu publicznego.

 

Oprócz projektu związanego z rozwojem komunikacji publicznej, w ramach którego zaplanowano zakup autobusów, instalację systemu informacji dla pasażerów, budowę parkingu i wymianę wiat autobusowych, miasto Inowrocław pozyskało też między innymi środki na budowę ścieżek rowerowych i termomodernizację budynków. Dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki przewodu pokarmowego uzyskał też Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu.

 

Kolejne około 20 milionów złotych dofinansowania z RPO trafiło na rozwój przedsiębiorczości w Inowrocławiu. Wśród beneficjentów jest 7 firm, które pozyskały wsparcie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Inowrocław skorzysta też z realizowanych w skali wojewódzkiej projektów informatycznych, których celem jest rozwój usług cyfrowych w administracji, kulturze i służbie zdrowia. Wartość dofinansowania dla trzech tego rodzaju przedsięwzięć na terenie miasta to blisko 15 milionów złotych.

 

Wśród realizowanych przedsięwzięć są też projekty społeczne. Wsparcie trafiło między innymi na tworzenie nowych miejsc opieki nad maluchami w żłobkach, dziennych domów pobytu dla seniorów, realizację projektów z zakresu kształcenia i aktywizacji zawodowej oraz skierowanych do grup osób zagrożonych wykluczeniem.

 

Lista projektów w ramach RPO 2014-2020 realizowanych na terenie Inowrocławia

Publikacja „Razem dla Inowrocławia oraz powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego” prezentująca przedsięwzięcia zrealizowane w ramach pespektywy finansowej UE 2007-2013

 

Czytaj też: WORD w Inowrocławiu w lepszych warunkach

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 czerwca 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2018 r.