Aktualności

Wsparcie w trwających obecnie konkursach adresujemy m. in. do biznesu; na zdjęciu firma Polimer w Solcu Kujawskim, fot. Jacek Smarz
Wsparcie w trwających obecnie konkursach adresujemy m. in. do biznesu; na zdjęciu firma Polimer w Solcu Kujawskim, fot. Jacek Smarz

RPO. Co słychać w konkursach?

Nasz Regionalny Program Operacyjny perspektywy 2014-2020 to ponad sto zawartych już umów o dofinansowanie, pierwsze wypłacone pieniądze i blisko setka ogłoszonych konkursów. Choć o środki mogą się w nich ubiegać określone instytucje, beneficjentami jesteśmy wszyscy. Na co w najbliższym czasie możemy liczyć?

 

Lepszy dostęp do diagnostyki i leczenia

 

Pod raz pierwszy w RPO uruchamiamy środki na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Do podziału jest ponad 8,5 miliona złotych.

 

– Przychodnie, przede wszystkim te gorzej wyposażone i funkcjonujące z dala od głównych ośrodków, będą mogły uzupełnić sprzęt o nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz ratującą życie – precyzuje marszałek Piotr Całbecki. – Wcześniej z różnego rodzaju naszego wsparcia inwestycyjnego, w tym w ramach RPO poprzedniej perspektywy, skorzystały przede wszystkim szpitale.

 

W ramach projektów, których wartość może sięgnąć 100 tysięcy złotych (dla przychodni podstawowej opieki medycznej) i 200 tysięcy złotych (dla ambulatoriów specjalistycznych i podmiotów z zaawansowaną diagnostyką medyczną), będzie można nabyć m. in. aparaty ultrasonograficzne, sprzęt do badań endoskopowych, aparaty EKG, spirometry i lasery chirurgiczne oraz sprzęt ratujący życie, w tym defibrylatory.

 

Mamy też pieniądze na poprawiające dostępność świadczeń medycznych inwestycje i zakupy sprzętu dla szpitali wojewódzkich.

 

Lepsze drogi lokalne, nowe ścieżki rowerowe

 

Ponad 90 milionów złotych – tyle przeznaczamy na budowę i modernizację dróg poza największymi miastami regionu. Oczekiwany efekt to nawierzchnie równe jak stół i  bezpieczne skrzyżowania.

 

W kilka dni temu ruszył nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową i poprawą jakości już istniejących ścieżek rowerowych. Takie trasy wzdłuż lokalnych dróg to kwestia bezpieczeństwa – i wcale nie chodzi o rowerzystów jeżdżących głównie rekreacyjnie. Powiatowe i gminne wspólnoty samorządowe mogą się na nie ubiegać o łącznie ponad 17 milionów złotych. Do budowy każdego kilometra ścieżki dopłacimy 300 tysięcy złotych.   

 

Szersza e-dostępność instytucji

 

E-administracja, e-zdrowie, e-zasoby kultury i nauki, e-archiwalia – na realizację tego rodzaju projektów przeznaczamy blisko 200 milionów złotych. Załatwianie spraw w urzędach i sprawdzanie danych (np. geodezyjnych) przez internet, gromadzenie i przekazywanie danych o pacjentach, korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych i zdigitalizowanych archiwów powinno stać się jeszcze łatwiejszym i częściej stosowanym standardem.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 grudnia 2016 r.