Aktualności

Konferencja on-line „Planowanie rozwoju gospodarczego regionu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja on-line „Planowanie rozwoju gospodarczego regionu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Rozwój gospodarczy regionu oczami ekspertów

Koncepcja programu rozwoju gospodarczego województwa, oparta na kompleksowych badaniach firmy doradczej PwC Advistory, została zaprezentowana podczas wczorajszej (25 stycznia) konferencji online, w której uczestniczy marszałek Piotr Całbecki. Dokument opracowano w ramach pierwszego etapu projektu Regiogmina. Konsultacje na temat założeń programu, które będą miały wpływ na jego ostateczny kształt, rozpoczną się 2 lutego.

 

– Wierzę, że wypracowane rozwiązania, czerpiące z dobrych wzorców największych gospodarek świata, dostosowane do specyfiki i uwarunkowań naszego regionu, będą nowym, skutecznym impulsem wzrostu. Wzrostu, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Celem projektu Regiogmina, finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest wypracowanie skrojonych na miarę instrumentów wsparcia dla działających w Kujawsko-Pomorskiem małych przedsiębiorstw. Pierwszy etap, badawczy, przeprowadzony przez firmę PwC Advisory, będącą częścią PwC, globalnego giganta w branży usług doradczych, audytorskich i księgowych, obejmował analizę sytuacji firm w naszym województwie pod względem konkurencyjności, innowacyjności, produktywności i związków kooperacyjnych, ocenę istniejących instrumentów wsparcia w świetle efektów i oczekiwań przedsiębiorców, a także opracowanie założeń regionalnego obserwatorium gospodarczego – nowej wojewódzkiej instytucji, która będzie na bieżąco monitorować sytuację, rozpoznając potrzeby przedsiębiorców, prowadząc analizy i rekomendując wynikające z nich rozwiązania samorządom wszystkich szczebli i środowisku biznesowemu.

 

 

Na podstawie przedstawionej przez PwC koncepcji oraz uwag i wniosków ze spotkań konsultacyjnych z jednostkami samorządów terytorialnych, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami przygotowany zostanie dokument programowy, wskazujący samorządowi województwa kierunek prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego regionu.

 

  • Projekt programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (raport i prezentacja na stronie projektu)

 

Spotkania konsultacyjne:

2 lutego – miasto Toruń oraz powiaty toruński, chełmiński, aleksandrowski i golubsko-dobrzyński

4 lutego – miasto Bydgoszcz oraz powiaty bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i świecki

9 lutego – miasto Włocławek oraz powiaty włocławski, radziejowski, lipnowski i rypiński

11 lutego – miasto Inowrocław oraz powiaty inowrocławski, mogileński i żniński

16 lutego – miasto Grudziądz oraz powiaty grudziądzki, wąbrzeski i brodnicki.

 

W drugiej fazie projektu, wdrożeniowej, na poziomie lokalnym przeprowadzony zostanie pilotaż zaproponowanych rozwiązań i rekomendacji we współpracujących w projekcie 21 gminach oraz towarzyszące mu badania fokusowe dotyczące czynników sprzyjających i ograniczeń związanych z wdrożeniem wybranych instrumentów. Za tę część projektu odpowiada warszawska Szkoła Główna Handlowa. PwC uruchomi dla nas regionalne obserwatorium gospodarcze. Pilotaż ma na celu dopracowanie założeń i weryfikację wstępnej koncepcji funkcjonowania instytucji. Drugi projektu potrwa do końca 2021 roku.

 

Liderem projektu Regiogmina jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, partnerami dwie renomowane uczelnie – warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warte 10,5 miliona przedsięwzięcie w całości finansowane jest przez NCBiR. Projekt realizowany jest ramach strategicznego rządowego programu badań i prac rozwojowych Gospostrateg, dotyczącego społecznego i gospodarczego rozwoju Polski w warunkach globalizujących się rynków.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 stycznia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2021 r.

 

Konferencja on-line „Planowanie rozwoju gospodarczego regionu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja on-line „Planowanie rozwoju gospodarczego regionu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja on-line „Planowanie rozwoju gospodarczego regionu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja on-line „Planowanie rozwoju gospodarczego regionu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja on-line „Planowanie rozwoju gospodarczego regionu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP