Aktualności

Spotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Spotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Rozmowy o rewitalizacji

Zagadnienia związane z planowaniem działań rewitalizacyjnych oraz zasady ubiegania się o wsparcie na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – to tematy spotkania informacyjnego dla samorządów lokalnych, które odbyło się 15 lutego w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Główne założenia inicjatyw z zakresu rewitalizacji w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to dostęp do tego rodzaju wsparcia dla wszystkich miast a także terenów wiejskich w regionie oraz ścisłe powiązanie przedsięwzięć inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych. Tylko w puli środków przeznaczonych dla miast samorządowe władze województwa zarezerwowały na ten cel około 220 milionów złotych. Samorządy i społeczności lokalne przygotowują obecnie dokumenty strategiczne dla poszczególnych obszarów, trwa także przygotowywanie i aktualizacja programów rewitalizacji, które będą stanowić podstawę do ubiegania się o środki. Więcej informacji.

 

Gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie z regionu mogą się także ubiegać o wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Pula środków dla gmin z Kujaw i Pomorza to 4,6 miliona złotych. Nabór wniosków ruszy 1 marca. Więcej informacji o konkursie.

 

15 lutego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla miast i gmin przygotowujących się do aplikowania o środki na rewitalizację. Poświęcone zostało zagadnieniom związanym z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych oraz zasadom konkursu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Przedstawiciele gmin uzyskali informacje dotyczące cech i elementów prawidłowo opracowanych programów rewitalizacji w oparciu o regulamin konkursu oraz przyjęte przez zarząd województwa zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedstawione zostały również możliwości finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kolejne spotkanie odbędzie się 22 lutego. Więcej informacji o spotkaniach informacyjnych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 lutego 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2016 r.

 

Spotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plSpotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plSpotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plSpotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plSpotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plSpotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plSpotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plSpotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plSpotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plSpotkanie na temat finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl