Aktualności

Rozmowy o dobrej szkole

Rozmowy o dobrej szkole

Jaka powinna być dobra szkoła w mojej gminie, w powiecie i w województwie – zastanawiali się uczestnicy konferencji organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, która odbyła się we wtorek (19 maja) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów różnego szczebla z naszego regionu.

 

Celem konferencji było przedstawienie samorządowcom korzyści płynących z nadzoru pedagogicznego realizowanego w formie ewaluacji zewnętrznej i przydatność tego narzędzia w kreowaniu polityki oświatowej gminy, powiatu czy województwa. Uczestnicy spotkania zapoznali się z oceną poziomu spełniania wymagań stawianych przez państwo placówkom oświatowym oraz przykładami dobrych praktyk z całego kraju, które mogą pomóc w podnoszeniu efektywności działania szkół.

 

W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. Jak wszyscy uczestnicy wicemarszałek również został poproszony o odpowiedź, jaka powinna być według niego dobra szkoła. – Skuteczna, bo osiągająca dobre wyniki nauczania i tworząca pozytywną atmosferę wychowawczą. Efektywnie zarządzana i racjonalnie wykorzystująca środki finansowe, które powierza jej samorząd. Inwestująca w kwalifikacje kadry nauczycielskiej i kompetencje dyrektorów. Otwarta na przestrzeń społeczną otaczającą szkołę, przede wszystkim na rodziców. Wreszcie innowacyjna w treści i formie, atrakcyjna, nie nudna – odpowiedział Zbigniew Ostrowski.

 

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski

 

20 maja 2015 r.