Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Kongres Bezpieczeństwa

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” jest współorganizatorem trzydniowego Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa, który rozpoczyna się dziś (7 grudnia) w Hotelu Mercury w Toruniu. Utworzone z inicjatywy samorządu województwa Stowarzyszenie „Salutaris” zajmuje się udzielaniem pomocy finansowej swoim członkom zmagającym się ze skutkami takich zdarzeń jak powodzie, wichury, pożary i awarie techniczne.

 

– Likwidacja skutków klęsk żywiołowych i katastrof wymagają środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu. Stowarzyszenie „Salutaris” realizuje idee regionalnej solidarności i wzajemnej pomocy, tak potrzebnej zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W 2015 roku organizacja udzielała pomocy finansowej 13 razy. W tym roku ze wsparcia w wysokości ponad 100 tysięcy złotych skorzystało 5 gmin: Cekcyn, Choceń, Mrocza, Osiek i Fabianki. Pomoc związana była w większości z likwidacją skutków gwałtownych zmian pogodowych oraz pożarów. W 2016 roku do stowarzyszenia przystąpiło 5 nowych członków. Aktualnie należą do niego 43 samorządy (aktualna lista). „Salutaris” wciąż czeka na nowych członków.

 

„Salutaris” realizuje też szereg innych działań związanych z bezpieczeństwem. Organizuje spotkania informacyjne dla samorządowców oraz mieszkańców, konkursy dla młodzieży oraz wizyty studyjne. W ubiegłym roku sformalizowało współpracę z kujawsko-pomorskimi strażakami, zaangażowało się w akcję społeczną, której cel to przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla (więcej), zawarło również porozumienie ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

 

Stowarzyszenie jest też współorganizatorem I Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro”, który odbędzie się między 7 a 9 grudnia w hotelu Mercury w Toruniu. Podczas spotkania zaplanowano podpisanie porozumienia między stowarzyszeniem a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu o współpracy naukowo-badawczej dotyczącej społecznego oraz terytorialnego wymiaru bezpieczeństwa.

 

Podczas spotkania odbędą się współorganizowane przez Stowarzyszenie „Salutaris” sesje panelowe (7 grudnia), dotyczące między innymi bezpieczeństwa ekologicznego oraz roli instytucji państwowych, samorządowych oraz służb i organizacji pozarządowych w procesie budowania systemu bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego. Zaplanowano też sesję wyjazdową w Żninie (8 grudnia) dotyczącą roli powiatowych i ochotniczych straży pożarnych w systemie zarządzania kryzysowego na szczeblu regionalnym.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 grudnia 2016 r.