Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Prymusi ze stypendiami

Znamy listę 1724 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy otrzymają stypendia w ramach marszałkowskiego projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Pomoc finansową otrzyma każdy uczeń, który spełnił wymogi formalne naboru.

 

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” to kolejny marszałkowski program stypendialny skierowany do młodzieży. W ubiegłych latach z powodzeniem realizowaliśmy projekt „Zdolni na start”, w ramach którego od 2008 roku przyznano prawie 2 tysiące stypendiów (więcej).

 

– Projekt stypendialny „Prymus Pomorza i Kujaw” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Liczymy, że nasze stypendia będą motywacją do dalszej pracy i bodźcem do doskonalenia umiejętności. Gratuluję stypendystom, dziękuję też rodzicom i opiekunom, którzy pilotują postępy młodych ludzi – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” będą wypłacane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaplanowano 7 naborów wniosków. O wsparcie mogą aplikować uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości, którzy są finalistami lub laureatami konkursów lub olimpiad w tych przedmiotach.

 

W wyniku pierwszego naboru wniosków, na rok szkolny 2016/2017, wsparcie otrzyma aż 1724 uczniów. Pomoc trafi do wszystkich, którzy złożyli prawidłowo wypełniony wniosek oraz spełnili kryteria formalne naboru. Nasi najmłodsi stypendyści mają 11-12 lat, a najwięcej stypendiów trafi do piętnasto-, szesnasto- i siedemnastolatków.

 

Lista wszystkich stypendystów

 

Całkowita kwota przyznanego stypendium wynosi 3 tysiące złotych na okres 10 miesięcy. Pierwsza transza zostanie wypłacona do końca 2016 r. Kolejna wpłynie na konta stypendystów w pierwszym kwartale nowego roku kalendarzowego. Natomiast ostatnia transza zostanie wypłacona do końca roku szkolnego 2016/2017.

 

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany przez Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

7 grudnia 2016 r.